VCC "De Baronie"

Video Camera Club Breda

Video Camera Club “De Baronie” Breda

Deze site is opgezet om u kennis te laten maken met onze Video Camera Club De Baronie en de communicatie tussen de leden te optimaliseren.
Opgericht 10 februari 1995

Doelstellingen:
– de leden in staat te stellen betere films te maken
– uitdragen van eigen kennis en vaardigheid binnen en buiten de vereniging
– het sociaal contact in het kader van onze hobby

Hoe denken we dit te bereiken?

1. Betere films maken
– het geven van scholing aan de leden aangepast aan het niveau van de deelnemer middels

– het begeleiden van nieuwe leden
– het uitnodigen van sprekers om zodoende de kennis te verbreden
– het oefenen in clubverband van het geleerde
– het delen en overbrengen van onderlinge kennis tussen de leden
– het werken in groepsverband waardoor men elkaar kan helpen en stimuleren
– analyse van eigen en andere films en werken met de aangegeven opmerkingen
– contacten met andere clubs

2. Uitdragen van eigen kennis en vaardigheid
– films produceren in opdracht van derden
– deelnemen aan festivals
– overige producties maken al dan niet op eigen initiatief met als doel de presentatie van de vereniging naar buiten

3. Sociaal contact in het kader van onze hobby:
– contacten aan de praattafel
– sociale bijeenkomsten zoals de slotavond, de Nieuwjaarsbijeenkomst
– website
– algemene informatie over het maken van video’s en alles wat er mee samenhangt.

4. Privacy reglement VCC De Baronie Mei 2018