PRESENTATIE FESTIVALS NB80

VOORAF EVENGOED DUIDELIJK MAKEN.

HET IS ALLERMINST DE BEDOELING MENSEN TE BEOORDELEN OF PERSONEN TE BELEDIGEN O.B.V. HETGEEN IK WIL LATEN ZIEN. IK BLIJF RESPECT HOUDEN VOOR DE GOEDE BEDOELINGEN EN INZET VAN DE BETROKKEN MENSEN.

HET PODIUM FESTIVAL 2020 WAS ONLINE TE BEKIJKEN.

IN GEDACHTE REAGEERDE IK ENTHOUSIAST … EINDELIJK DE MOGELIJKHEID OM GROOTSCHALIG HET LID WORDEN VAN EEN FILMCLUB TE PROMOTEN. WE HEBBEN ONS IN DE AFGELOPEN JAREN UITGEPUT IN HET BEDENKEN VAN DE MOGELIJHEDEN OM NIEUWE, HET LIEFST JONGERE LEDEN, AAN TE TREKKEN EN DIT WAS EEN MOOIE GELEGENHEID.

ECHTER, DIT WAS EEN VERKEERDE GEDACHTE.

IP DAT HET FESTIVAL PUBLIEKELIJK WERD UIT GEZONDEN, WERD HET BEPERKT TOT DE CLUBS EN DE LEDEN. ACHTERAF GELUKKIG MAAR.

IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT DE LEDEN DIE EEN FILM HADDEN INGEZONDEN ZEKER HUN KENNISSEN EN FAMILIELEDEN HEBBEN GEATTANDEERD OP DE UITZENDING VAN HUN FILM OP DIT FESTIVAL.

DUS KUNNEN WE ALLEEN MAAR HOPEN DAT DE SCHADE BEPERKT BLIJFT.

SCHADE? ZULT U ZEGGEN…. JA!

WANT STEL U VOOR. JE BENT JONG EN GEINTERESSEERD IN FILMEN EN ZOU ER MEER OVER WILLEN WETEN OF LID WILLEN WORDEN VAN EEN CLUB. JE KOMT TE WETEN DAT NB80 MEDE EEN FILMFESTIVAL ORGANISEERT DUS BEN JE NIEUWSCHIERIG.

EN WAT KRIJG JE TE ZIEN…?

MET ALLE RESPECT… HET IS EVEN SLIKKEN!!

HET IS DUIDELIJ DAT DEZE BEELDEN NIET MOTIVEREND WERKEN OM LID TE WORDEN VAN EEN FILMCLUB. SLECHTE BELICHTING, SOMBERE UITSTRALING EENTONIG NIETSZEGGEND COMMENTAAR, EN JE ZOU IETS MOETEN KUNNNEN BEGRIJPEN VAN DE JURERING.

HET IS DUIDELIJK, DE STIJL VAN PRESENTATIE VAN EEN FESTIVAL MOET WORDEN AANGEPAST AAN DE HUIDIGE TIJD. DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN ONLINE UITZENDING MOETEN WORDEN GEBRUIKT EN EEN MOTIVEREND DOEL HEBBEN.

HET MOET EEN FRISSE UITSTRALING HEBBEN EN OPMERKINGEN MOETEN DUIDELIJK MET BEELDEN IN BEELD WORDEN GEBRACHT, WIL JE ER ECHT IETS VAN LEREN OF BEGRIJPEN.

LAAT EEN FRISSE JONGE MAN OF VROUW HET FESTIVAL PRESENTEREN. DIT MOET NIET ALTIJD EEN JURYLID ZIJN. LAAT EEN ACTEUR OF REPRESETATIEF IEMAND DE RAPPORTEN PRESENTEREN. LAAT DAT PLAATS VINDEN IN EEN REPRESENTATIEVE OMGEVING EN ZEKER MET EEN JUISTE BELICHTING. JE HOEFT GEEN DURE BESTAANDE LOCATIE TE ZOEKEN. DIE KUN JE VINDEN OP YOUTUBE.

EN ALS DE FESTIVALS WEER LIVE KUNNEN WORDEN BEZOCHT BLIJFT HET REPRESENTATIEVEN ELEMENT BELANGRIJK. EN OOK DAN MOETEN DE FESTIVALS PUBLIEKELIJK ZICHTBAAR OP YOUTUBE WORDEN GEPLAATST ALS PROMOTIE VOOR FILMCLUBS.

OOK DE WIJZE WAAROP JURERING PLAATSVINDT ZAL EENS ONDER DE LOEP MOETEN WORDEN GENOMEN. OOK DIT IS NIET ZO MOEILIJK ALS HET LIJKT. 

TOON DE BEELDEN WAAROP DE OPMERKINGEN BETREKKING HEBBEN. LAAT DAT ZIEN!!

KORTOM; MAAK EEN REPRESENTATIEF EN LEERZAAM EVENEMENT VAN DE FESTIVALS ZODAT MENSEN MOGELIJK MEER GEINTERESSEERT KUNNEN RAKEN OM LID TE WORDEN VAN  FILMCLUBS EN WAARBIJ HET V OOR DE LEDEN PRETTIGER IS OM NAAR TE KIJKEN.

JM

7-11-2020