Om clubactiviteiten te ontplooien is het voorstel gedaan om met alle leden gezamenlijk alle aspecten van het film maken actief te doorlopen. Kort gezegd, het maken van een verhaal-idee tot en met de verfilming van het verhaal. Het ligt in de bedoeling dit stap voor stap te doen met medeweten en zeggenschap van alle leden. Verslag van de stand van zaken zal dan op clubavonden gepland worden.

Alles moet worden gedaan door de clubleden. Dwz, het uitwerken van het verhaal, het maken van een scenario of draaiboek, het regisseren, het acteren, het filmen en de montage alsmede het geluid, het zoeken van de locatie het plannen en het maken van afspraken. Het belangrijkste hierbij blijft dat we dit alles doen in gezamenlijk overleg.

In hoeverre we dit kunnen realiseren is afhankelijk van uw medewerking.

Al met al een avontuur wat in veel gevallen zal lijden tot hilariteit en plezier in clubverband. We doen ons best maar het eindresultaat is iets minder belangrijk dan het samen maken van een film.

Op de avond waren 15 leden aanwezig. De leden die niet aanwezig waren of konden zijn worden door mij, via deze mail, op de hoogte gehouden. Begin 2019 was besloten om het zich af te laten spelen in een bejaardentehuis. Andere ideeën mag u ook voorstellen.

Van wat er is besloten of de stand van zaken zal kenbaar worden gemaakt via de club-site. Te vinden onder uw account, nieuws, en het hoofdstuk Clubactiviteiten.

Voor een eerste aanzet is het volgende afgesproken:

Iedereen maakt een voorstel van situaties die zich voor kunnen doen in het bejaardentehuis of andere locaties. Dit hoeft geen verhaal te zijn maar puur een vermelding van een gebeurtenis zoals b.v. De directie van het huis wil bezuinigen. Of

De dokter geeft niet de juiste medicijnen.

Deze ideeën stuurt u per mail naar mij voor januari 2020. jmohr@xs4all.nl Ik zal deze verzamelen en samenvatten en u informeren voor een volgende clubavond na 8 januari 2020. Deze informatie zal ik nog per mail aan u sturen.

Voor vragen kunt u mij altijd bij mij terecht.

Met vriendelijke groet.

Joop Mohr.