Verslag A.L.V. 23.9.2020

Jaarvergadering VCC de Baronie   2020     23 september14 leden aanwezig Wegens corona niet allemaal.Peter gaat even op wel en wee in.Vertelt over contact Breda NU en Gilde de Baronie start langzaam weer op.Geen ingekomen stukken.Pr.Com.  geen bijzonderhedenJaarverslag...

Lees meer

Verslag A.L.V. 14.3.2019

Opening door de Voorzitter.Peter heet alle aanwezige leden van harte welkom en rekent op een zinvolle vergaderingAgenda:Geen aanvullingenMededelingen en ingekomen stukken: Verslag ALV 2018:Geen op en of aanmerkingen.Verslag secretaris:Gerard Even merkt op dat er tot...

Lees meer