De avond begon informeel met een uitwisseling van de beste wensen.

Na de formele opening nam Peter het woord. Enkele punten uit zijn verhaal:

Milton heeft de club verlaten;

Janus geeft aan dat hij door omstandigheden mogelijk op termijn ook de club moet verlaten hetgeen nog niet vaststaat. Karel geeft aan met hetzelfde idee te spelen.

De clubfilm, Dienstverlening, wordt afgevaardigd naar de BFM

Door Joop het woord te geven komt de nieuwe clubfilm, in het kader van een clubactiviteit, even bovendrijven. Enkele punten: Tot nu toe zijn er 7 of 8 reacties op de oproep voor ideeën. Als we voor 22 januari reageren en er voldoende belangstelling bestaat kunnen we bekijken of het zin heeft om door te gaan. Geef in ieder geval aan of je wel of niet deel wilt nemen aan het project.

Kees brengt het volgende onder de aandacht:

Iedere bijeenkomst in het biedt ruimte aan leden om producten of halffabricaten te tonen en advies te vragen van leden.

Uit de hoge hoed worden , op 22 januari,  4 groepjes getrokken die het komende halfjaar samen aan één of meer projecten gaan werken. Tijdens de bijeenkomst is er een brainstorm binnen iedere groep voor minimaal één project dat de groep aan gaat pakken. Te denken valt aan een filmportret, een één minuut film, een reportage.

Ook worden op die datum de ruwe resultaten van de mottofilm getoond en becommentarieerd.

Op 22 april het project Buiten Filmen. Het idee was om een boottocht door de singels van Breda te maken, of dat realiseerbaar is moet nog bekeken worden.

Betreffende het Clubfilm festival op 6 mei: Alle “nieuwe” productie van dit jaar kan meedoen. Zowel films voor b.v. het mottofestival, vakantiefilms, etc.

3 Juni: Het filmen op locatie,  Waar moet nog onderzocht worden, suggesties van clubleden zijn altijd welkom

Aad breekt op het einde even in met de mededeling dat hij de Magix cursusleden zelf zal benaderen voor de volgende woensdag.

Peter wil dat iedereen laat weten of hij/zij met of zonder partner aan het clubuitje wil deelnemen en wil dat voor de volgende bestuursvergadering van iedereen horen

Gerard, Peter en Kees vS hebben samen de volgende episode van de logeerhond opgenomen. Het beestje wordt zorgvuldig over gedragen aan Peter en Ria

De afgespeelde filmpjes met nieuwjaarswensen sloten dit deel af, de rest van de avond verliep informeel.

K. v Straten