Zoals beloofd geeft het bestuur een eindresultaat van de verwerking van het alom bekende nieuwe privacy reglement. Op de eerste plaats wordt Hans onze secretaris bedankt voor het vele werk dat er gedaan is om alles voor 25 Mei geregeld te hebben.

Vervolgens verklaart het bestuur aan alle verplichtingen te hebben t voldaan om onze vereniging aan alle richtlijnen te laten voldoen. Reglement staat op de website en door iedereen te lezen.

NB 80 heeft zijn getekende formulieren retour ontvangen en mag en kan gebruik maken intern van onze informatie

Nova heeft zijn getekende formulieren retour ontvangen en mag en kan ook gebruik maken van onze gegevens alleen intern.

Ook BIJNA alle leden hebben het ledenformulier ondertekend warmee ze aangeven akkoord te gaan met al het geen wat wij als bestuur voor de leden hebben verzorgd met betrekking tot de privacy wet.

Na een korte discussie over wat en hoe en wanneer alles dan wel en niet of misschien gedaan zou moeten worden zijn wij tot de conclusie gekomen dat het gewoon ondoenlijk is per geval te omschrijven wanneer en voor wie iets wel of niet akkoord is. Vandaar dat het bestuur van VCC de Baronie volstaat met een getekend document , -als jullie tenminste getekend hebben, -en gewoon weer kunnen genieten van al onze activiteiten.

Daarna hebben we gesproken over de voortgang van onze nieuw te maken clubfilm. Welnu: het scenario is geschreven gecontroleerd aangepast herlezen en inmiddels akkoord verklaard. Hieraan hebben diverse leden al hun medewerking verleend. Dank daarvoor

Vanavond de mededeling: we gaan een stap verder en: wie doet er N I E T mee???? De volgende stap werd omschreven als : wat er in de komende tijd allemaal gedaan moet worden en wie er dus zijn medewerking gaat verlenen.

Er is besloten dat Joop als regisseur een lijst zal opstellen van alle activiteiten en zaken welke geregeld dienen te worden. Iedereen krijgt daarover een mail en kan aankruisen waar hij geïnteresseerd voor is. MENSEN LEES DIE MAIL EN MELD AUB AAN JOOP WAAR JE INTERESSE LIGT!!!!!!!!!!!!!!!

20 Juni op de afsluitingsavond zal er nog een keer aandacht aan de film besteed worden zodat wij dan weten wat wij kunnen ondernemen. Geen angst, geen ja maar, geen kan ik dat wel??? GEZAMELIJK GAAN WIJ DIT PROJECT IN !!!!! INDIEN NODIG HELPEN WIJ ELKAAR Er wordt rekening met vakanties gehouden.

Ook werd er nog een beker uitgereikt aan de prijswinnaar van het clubfilmfestival. De eerste prijs was voor Aad. De tweede prijs voor Joop

Hierna werden nog enkele films uit de oude doos gedraaid en sloten wij de avond netjes af.

Peter van der Wulp

MADE