Verslag Clubavond  5 Feb. 2020

Door een technisch probleem  met de media player kon de avond wat betreft vertonen van films even niet op tijd starten.

Complimenten aan Hans die zo vriendelijk was op en neer naar huis te rijden om de lap top op te halen. Hans dank je wel.

De voorzitter heeft iedereen bijgepraat dat het bestuur met Kees Verstraten in overleg is gegaan en tot een positieve oplossing is gekomen voor alle partijen. Daaruit is naar voren gekomen dat Babs voorlopig de  P.C, zal aansturen met medewerking van Ria  Els Ton en op de achtergrond Aad.

De voorzitter geeft aan dat met medewerking van allen wij weer worden voorgedragen om B.M.K. jubileum concert te mogen filmen in Oktober 2020.

Er is volledige info verstrekt over de plannen van verdere samenwerking met Gilde de Baronie. Er mag weer verder gepraat worden en zelfs onze fotograven binnen onze vereniging waren positief.

In de tussenliggende tijd zijn de div. groepjes weer bij elkaar gaan zitten om de komende groepsfilms verder te bespreken.  Afgesproken is dat de programma commissie regelmatig tijd zal inruimen om weer even bij elkaar te gaan zitten voor verder overleg.

De techn.  problemen zijn opgelost en wij gaan kijken naar enkele animatiefilmpjes  van Ton  Babs  en Els die een bijzonder leuk  resultaat lieten zien.

Het hoofdstuk gedichten gaf aan dat het voorlezen van een gedicht rustig aan Maja kan worden overgelaten.  Zichtbaar werd wel dat wij weer  gezamenlijk kunnen leren hoe een green screen goed toegepast moet kunnen worden. Niet erg  het begin is gemaakt.

De film van Kees en Joop worden verschoven naar de volgende clubavond waar films van Nova getoond gaan worden. Indien een tijds probleem is gaan de CLUB FILMS voor de nova films.

Ton was weer actief geweest om in ieder geval een usb stick te maken met oude doos films die wij kunnen gaan gebruiken als er een leegte zou vallen in een van de komende clubavonden. Babs heeft deze usb in ontvangst genomen.

Breda

7 Februari 2020

peter