1. Ontvangen jullie allemaal nu RECHTSTREEKS vanuit NOVA de berichten??
dus niet via Hans maar direct van NOVA??

2. Het bestuur van NB 80 is weer compleet. Paar taken verdelen en een nieuwe man

3. Ook NB 80 heeft een nieuwe bank en nieuw bankrekeningnummer.
Binnenkort zal dit bekend zijn bij Els

4. Belangrijk voor ons te weten: Ook ERSA is weer terug op het oude niveau.
gemiddeld 8 personen melden zich per jaar af. De planning is dat zij weer opnieuw
gaan werven wat een terugkerend gebeuren zal moeten worden.

5. Podiumfestival is NIET 23-10-2019 maar 30 oktober 2019
Het regelement is aangepast te weten: Alleen AANMELDEN in april. De toewijzing
Komt in mei. Juli inschrijven, Hiermede zijn de perikelen voor wat betreft vakantie
Opgelost.

6. Podiumfestival gaat verhuizen van BLADEL naar ETTEN LEUR

7. BFM moet nog gepland worden voor 2020 en 2021. Wie kan dit op zich nemen.
Jan en ondergetekende hebben hier kennis van genomen meer niet

8. ERFGOED BRABANT is druk doende te onderzoeken wie er films wil maken over
Brabant. Hiertegenover staan goede financiële vergoedingen. In onderling
overleg is besloten dat Club Wouw hier induikt. Komt het op enigerlei wijze tot
productie(s) is de opbrengst voor NB 80 om de komende jaren de div. festivals te
bekostigen.

9, NB 80 heeft ook een nieuwsbrief die aan ons gestuurd wordt. Alle info of ideetjes
zijn welkom

10, Cursus Beeld – expressie is besproken. kan iemand van onze club hierover
vertellen.

11. Bestuurswisselingen altijd direct melden bij NOVA