(Terug)Kijkertje 2018-04-03T10:59:44+00:00

Verslag clubavond 28 maart

Ongeveer 15 leden bezochten de bijeenkomst die we moesten houden in een ander lokaal van de Blokkendoos, omdat de reguliere ruimte door de beheerder voor iets anders geclaimd was.

De gast van de avond, Tinus Siroen was tijdig aanwezig en zat met de tecnische mensen problemen op te lossen, de presentatie vanaf de mac werden maar half door de beamer doorgegeven.

Tijdens de inleiding werd even stilgestaan bij Gerard, die de afgelopen vrijdag met een hartstilstand neer het ziekenhuis was gebracht. Achteraf lijkt het gelukkig niet tegen te vallen.

Het verhaal van Tinus ging over legaal en illegaal geluid in de film. Goed om over na te denken en mogelijk had hij een aantal sites waar culbgenoten nog niet op gekomen waren Zijn bijdrage over “nepgeluiden”, het nasynchroniseren van filmgeluiden in de studio was zowel instructief als vermakelijk.

Volgend keer is er weer een externe inleider, Bram Fransen, die we in de Blokkendoos mogen ontvangen.

Kees vS

Verslag 27 februari 2018

Mededelingen.

Zie deel-verslag.

Op deze avond stond het programma uit het vertonen van vakantiefilms met de daarbij behorende prijsuitreiking. Ook partners waren welkom.

Deze avond waren zeventien clubleden aanwezig inclusief twee partners.

Wij waren blij verrast dat ook Aad weer aanwezig was en we hopen dat hij snel verder herstelt.

In totaal waren er zes vakantiefilms ingeleverd, te weten;

· Nieuwpoort-bad, het strand ; Joop
· Fairford; Paul
· Met onze sleurhut rondje Frankrijk; Hans
· Rodos; Ludy
· Sicilië; Paul
· West-Brabant vanaf het water; Peter

Na vertoning van elke film zijn de scoreformulier individueel ingevuld.

Na de pauze volgde de vertoning van de, in december gemaakte, animatiefilms. Terwijl de groepjes druk en creatief bezig waren met de opzet voor de animatiefilmpjes en het filmen ervan heeft Peter v.d.Wulp ondertussen deze activiteiten gefilmd. Deze film, een soort “making-off”, is ook vertoond. Was erg geslaagd en leuk.

Helaas hebben we, door een defect van de computer, maar twee animatiefilmpjes kunnen zien. De andere filmpjes krijgen we een andere keer te zien.

Lenny Pinxteren

Deel van het verslag Clubavond 21 februari.

Zoals op de clubavond is verteld is de laatste clubavond NIET op 6 juni maar op 20 juni!!

Op 6 juni is het gewoon clubavond in ons eigen clubhuis De Dobbelsteen.
Schrijf dit maar alvast in je agenda.

De laatste bijeenkomst zal anders zijn dan in de voorgaande keren.
Nadere informatie komt t.z.t.

Uitslag van de vakantie films
Joop 78.5 punten
Peter 74.9 punten
Paul 70,6 punten
Hans 70,4 punten
Ludy 68,4 punten
Paul 66.1 punten

Verslag 7 februari 2018 clubavond

Er worden 3 mottofilms vertoond, die mee gaan doen op het mottofestival in Tilburg.

Louis, Klarinet en Verloren zoon.

Ook wordt de trailer vertoond van het Kerstconcert in Princenhage (2017.) Die mag ingekort worden ,volgens de leden.

Na de filmvertoning is Gerard aan de beurt, over hoe om te gaan met camera, geluid/ belichting enz. bij een intervieuw.

Het document hierover, wordt door Hans doorgestuurd, zodat we allemaal aan de hand van deze informatie, een mooi intervieuw kunnen maken. Met 1 of 2 camera,s werken is een verschil !

Afgesproken is, dat over twee weken, ieder en mooi klein filmpje heeft, om te zien, hoe de theorie in de praktijk werkt…

(Zoek een clublid op en spreek een middagje af…)

Graag op stick aanleveren….

Els

Verslag clubavond 24.1.2018

 • Kees van Straten;
  • De volgende clubavond ( 7.2.2018) camera en statief meebrengen.
   Dan wordt de interviewtechniek behandeld.
 • Peter van derWulp;
  • Een korte terugblik op de nieuwjaarsreceptie.
   Hier kwam onder andere van Joop Mohr het voorstel om als club gezamenlijk een speelfilm te gaan produceren.
 • Joop Mohr:
  • Aan alle leden het verzoek om met een idee te komen, dit hoeft geen ingewikkeld verhaal te zijn. In eerste instantie in een paar zinnen een globaal voorstel hetgeen naderhand, nadat door enkele ervaren clubleden een keuze is gemaakt, in detail uitgewerkt kan worden.
   graag inleveren uiterlijk 21 februari.
 • Jan Appels:
  • Het thema van de clubavond is deze keer een 3-tal novafilms te bekijken en daarna in kleine groepjes van commentaar te voorzien.
 • Flowers; een verhaal over 2 vriendinnen en hun persoonlijke relaties met een verassend slot.
 • Verdwaald; Een vrouw heeft als gesprekspartner een opblaaspop met welke ze haar lief en leed deelt. Een pastoor komt bij haar op bezoek en zij vertelt haar eenzaamheidsprobleem met hem. In de loop van het verhaal blijkt de pastoor een liefhebber van porno te zijn hetgeen in de publiciteit komt.
 • De ware Jacob; Man maakt contact met een oudere dame en haar oppaskind, een jongetje van een jaar of 7.De vrouw hoopt op een relatie met da man maar deze is meer geïnteresseerd in het jongetje.

Deze films gezien hebbende zijn een aantal leden van mening dat wij dit zelf minstens zo goed kunnen hetgeen goed van pas komt en aansluit bij het voorstel van Joop Mohr.

Hans van den Buijs

Hierin vinden we de verslagen van de afgelopen afgelopen clubavonden en/of andere bijzondere gebeurtenissen, waarvan door de leden verslag is gedaan.

VERSLAG CLUBAVOND 29 NOVEMBER 2017.

We waren dit keer met 16 leden. Er waren enkele afzeggingen om uiteenlopende redenen.

Leden:

Er was weer bericht over Theo Peters; Ria en Lenny zijn bij hem op bezoek geweest. Voorlopig kan hij nog niet naar huis.

Gerard Vermunt is verhuisd. Er is nog geen verhuisbericht en we weten nog niet waar hij woont.

Film:

We keken naar een informatieve film van Els over de open dag van de Dobbelsteen. In een vlot tempo maakten we kennis met de vele activiteiten die door een groot aantal deelnemers worden uitgevoerd. De lengte van de film was ruim 4 minuten. Genoeg om van de activiteiten goed kennis te nemen. Het zou zo op de stadsTV gezet kunnen worden.

Animatie:

Het hoofdonderwerp voor de avond was het ter plekke maken van een animatiefilm. We verdeelden ons in 5 á 6 groepen van 2 á 3 leden. We zagen veel poppetjes en andere attributen om het bedachte verhaal vorm te geven. Het belangsrijkste is toch het verhaal; niet iedereen had het verhaal paraat. In alle hoeken van onze ruimte waren de opnameplekken. De opnamen worden thuis uitgewerkt en we hopen binnenkort de resultaten te zien van dit project.

Volgende clubavond:

Dan gaan we kijken naar gemaakte films met stilbeelden. Of wel slide-shows. Er zijn nog niet zoveel films binnen. Graag films met spoed inleveren.

Verder gaan we kijken naar de gemaakte mottofilms. Kunnen we de makers nog wat aanbevelen, want we willen goed uit de bus komen.

Nieuwjaarsreceptie:

Deze is op 10 januari. De gefilmde wensen graag vóór 25 december aanleveren.

Impressie van clubavond 15 november 2017

Start van het programma

Uitdrukkelijk werd door Kees van Straten aandacht gevraagd voor:

Voorbereiding voor de 29 november. Op deze avond gaan we in groepjes animatiefilmpjes maken.

Nadenken over een idee (storyboard !) en de daarvoor benodigde zaken meebrengen. Als voorbeeld werd genoemd een groen scherm, klei figuurtjes etc. Natuurlijk mag de videocamera niet ontbreken.

De gemaakte opnames worden later gemonteerd tot een animatiefilmpje.

Verder nog graag aandacht voor de Oud en Nieuwjaars filmpjes, een fotofilm en vakantiefilms. Uiterste inleverdatum: zie de website.

Feedback door John Vegt

Verder werd de avond ingevuld door John Vegt die, via een lezing de theorie van Feedback op videofilms geven en ontvangen, ging uitleggen. Via ingestuurde filmpjes konden we groepsgewijs het aangeleerde in de praktijk brengen.

Dit is niet de plaats om de hele lezing schriftelijk te herhalen. Toch een samenvating.

Tips bij geven van feedback. Genoemd werden een zestal tips. Belangrijk is dat de maker van film open staat voor feedback, de boodschap over komt en start met een positieve benadering.

Tips bij het ontvangen van feedback. Genoemd werden een zevental tips.

Stel je open voor de feedback op jouw product. De feedback is een cadeau, dus bedank je ervoor.

Ga je niet verdedigen. Laat de feedbackgever weten wat je met de feedback doet of gaat doen.

Na de indeling van de aanwezige leden in groepjes van ongeveer zes en afspreken van de taken van ieder lid, konden we een drietal films gaan bekijken die op verzoek ingestuurd waren door enkele leden.

1. De Boschw van Milton Devalle. Doel: promotiefilm. Doelgroep: Latin music lovers. Graag Feedback op: indruk krijgen volle zaal, advies hoe scherpere opnames?

2. Midherfstfeest in Vietnam van Hans van den Buijs. Doel: gewoon verrassende situatie. Doelgroep: clubleden. Graag feedback op: niets specifiek

3. Carnaval 2015 van Joop Mohr. Doel; sfeerbeeld van dit carnaval. Doelgroep: geïnteresseerden. Graag feedback op: komt de sfeer over in deze korte tijd

Taakverdeling in de groepjes: 1x feedbackgever, 1x feedbackontvanger, 1x gespreksleider + observanten.

Er waren vooraf een zevental regels gegevens. Een belangrijke was: Ga in op de aangeleverde gegevens (doel, doelgroep, vragen), Ga niet in discussie. De observanten noteren opvallende zaken in het proces.

Nabespreking:

Feedbackontvanger vertelt hoe ervaren

Feedbackgevers vertellen hun ervaringen

De observanten melden opvallende zaken

De groep formuleert punten die voor andere groepen interessant kunnen zijn.

Hierna volgde een tweede ronde met opnieuw drie films

4. Voorjaar van Aad Aanstoot. Doel: losse opnames van verschillende vakanties samenvoegen tot een film, Doelgroep: leden VCCB, Graag feedback op: is het te zien en is het eventueel storend dat de opnames tijdens verschillende jaren en verschillende locaties zijn gemaakt?

5. Club uitje mei 2016 van Babs Oudenhuijzen. Doel: verslaglegging van en clubuitje, Doelgroep leden VCCB, Graag feedback op: geeft de film een goed overzicht van het doktersmuseum?

Hadden er meer leden van de club op te zien zijn?

6. Carcassonne van Hans van den Buijs. Doel: film over verrassende oude stad, Doelgroep: Leden VCCB, Graag feedback op: algemeen

Na de vertoning van deze drie film herhaalde zich de procedure zoals eerder beschreven.

Afsluiting:

Mijn conclusie: deze voortreffelijk voorbereide en begeleide avond, was voor veel van de aanwezige leden boeiend maar tegelijkertijd lastig om de aangereikte lesstof in de praktijd toe te passen. Er was met name nogal discussie over de gestelde doelen.

Poging tot een verslag door Ton Knapen

Graag geef ik de pen door aan Jan.

Verslag clubbijeenkomst dd. 4 oktober 2017

Opkomst: 16 mensen

Thema van de avond:

Jan Appels heeft een aantal films geselecteerd die hij wil vertonen en onder leiding van de analisten wil bespreken in kleine groepen.

Kees van Straten  heeft vooraf een aantal mededelingen:

 • De uitvaart dienst van de vrouw van Peter van der Wulp is door veel mensen van de club bezocht en zal voor  Peter en zijn familie naar we hopen een troost zijn.
 • Over Theo Peters is nog niets anders bekend dan dat hij van Oosterhout terugkeert naar Breda. Hoe het met zijn gezondheid gaat is verder niet bekend. Lenny zal dat op de voet volgen.
 • Er zal deze avond eerst het woord worden gegeven aan de heer Bouwmans.

Dhr Bouwmans organiseert in de Dobbelsteen op 14 oktober a.s. een Home Movie day. Op die dag worden films geprojecteerd op groot doek. Het zijn analoge films van 8mm/ 16mm of dubbel 8. Het moet een soort eerbetoon worden aan de smalfilmamateur. Hij vraagt daarom ook aan ons of we zelf nog van dat materiaal hebben of mensen kennen die zulk materiaal ergens op een zolder hebben liggen. Op die dag zal ook de firma van Eck Video uit Tilburg aanwezig zijn om o.a.  info te geven over het herstel van”oude” apparatuur en zo mogelijk dat  ter plekke te doen. De heer Boumans probeert deze Home Movie Day elk jaar op de derde dag zaterdag in oktober te organiseren. Hans van de Buijs zal ons de website doorsturen voor nader informatie.

Jan Appels start met zijn onderwerp.

 • Jan laat eerst de trailer zien van het Nova festival dat dit jaar in Goirle wordt gehouden.

In de trailer is gebruik gemaakt van de dame uit Bergen op Zoom die  deel heeft uitgemaakt van het

Heel Holland Bakt  team in 2016. Aardig gevonden  en ziet er leuk uit. Je kunt de trailer ook bekijken

op de site van Nova

 • Vervolgens nog een film met de titel “Dining Horses”. Hierbij heeft de maker mensen lichaam voorzien van paardenhoofden  en deze de uitmonstering gegeven van een heer en dame die in een restaurant dineren. Leuk gevonden niet altijd perfect uitgevoerd.
 • Daarna komen 2 films om te analyseren en wel : Klaar is Kees en Niet geschoten altijd mis

Klaar is kees: Man krijgt van de directeur te horen je bent ontslagen maar verstaat door zijn doofheid hij jij krijgt opslag . Als hij het misverstand ontdekt wordt hij woedend en dreigt zijn directeur: Dat zal je weten.  De directeur blijkt ook thuis niet de makkelijkste te zijn en zijn vrouw gaat troost zoeken bij de buurman. Die zegt tegen de vrouw wacht maar we zullen hem krijgen. Als de directeur met zijn vrouw terugkomen van een relatietherapeut heeft die buurman in het huis alle gaskramen opengedraaid want hij weet dat directeur een straffe roker is. Als dus de directeur zijn huis binnengaat ontploft het huis. Daarna zien we de begrafenis en merken dat een van de grafdelvers de man is die door de directeur is ontslagen. We zien dan een opname van de directeur in de kist die ontwaakt en tegen het hout bonst. Helaas de ene grafdelver is al weg en de andere, zijn vroegere werknemer, is doof en hoort zijn geroep en gebons niet. Opm. Eigenlijk  2 hoogtepunten Explosie en Doodskist. Geen sterk spel  en niet al te geloofwaardig

Niet geschoten altijd mis: Jager loopt in het bos. Hij ziet een hij een paar duiven maar die vliegen op als hij zijn geweer wil gebruiken. Als hij bij een water komt ziet hij Nijlpaarden. Maar hij schrikt van de grote ogen die hem strak aankijken. Zo ziet hij nog een aantal exotische dieren. Uiteeindelijk klimt jij in een uitkijkpost voor jagers. Hij pakt zijn zakflacon met sterke drank en kijkt door het kijkgat en ziet daar leeuwen en tijgers. Echter hij stoot zijn drankflacon om en die val uit de uitkijkpost. Hij wil deze flacon toch redden en klimt uit de uitkijkpost. We zien daarbij de loop van het geweer wegglijden en horen een knal en vervolgens het beeld dat de leeuwen flink aan het kluiven zijn. Opm.: Absurdistisch verhaal maar zonder dialogen is het verhaal toch duidelijk en goed uitgebeeld, waarbij de in gebrachte delen van de exotische dieren van oude 8 mm film zijn.

Daarna de 2 volgende films:

 • Witte stok

Ook deze film is zonder dialoog. We zien een blinde vrouw, zwarte bril en witte stok, in een winkelcentrum moeizaam haar weg vinden langs allerlei obstakels. Ze wordt bijna aangereden door een fietser. Dan zien we een fietsende tiener die alle aandacht heeft voor  haar mobieltje.  Als kijker voel je dat er iets misgaat maar hoe. Er verschijnt een bronzen beeldje van een varken in beeld dat in het winkelcentrum staat. Het meisje lijkt erop af te fietsen. In een zeer korte flits zien we een witte stok in haar voorwiel en zij duikelt voor over. In het volgend beeld zien we een plantenbak in het winkelcentrum en verschijnt achter deze plantenbak het meisje met een donkere bril en een witte stok.

Opmerking: Een zeer duidelijk verhaal dat op een goede manier in beeld is gebracht. Echter de zeer korte flits van de witte stok in het voorwiel is zo kort dat vele kijkers dat niet is opgevallen. Een iets langer shot had de kijker duidelijker de link laten leggen met de stok van de blinde vrouw in het begin van de film.

 • Anno 2025:  Een groep op leeftijd zijn de mannen en vrouwen zitten in een ruimte allen met een mobieltje. Er wordt niets gezegd alle communicatie verloopt via deze telefoons. Dat wordt duidelijk door enkele close shots die de teksten op het mobieltje laten zien. Er wordt van alles besteld van koffie tot gebak en drank. Leuk is in beeld gebracht dat al deze boodschappen op een telefoon binnenkomen bij de dame die het moet verzorgen. Dat gaat natuurlijk mis in een hopeloos gebaar van deze vrouw.

Opmerking: Op zich een leuk gegeven. Maar de uitvoering is erg langdradig en daardoor saai. Ook het spel van de mensen valt tegen.

Dan heeft Jan nog een filmpje dat gaat over hoe honden zich gedragen als de baas van huis is. Leuk om even naar te kijken en zeker ook naar de montage om het zo te laten lijken dat deze handen allerlei handelingen verrichten die kinderen ook zouden doen.

De laatste 2 films zijn ook ingebracht bij een van de festivals.

 • Pleureuse: Speelt zich af in het verleden zeg maar rond de twintiger jaren. Een accordeoniste in kledij van die tijd speelt en zingt een ballade van de dichter Speenhof.

Korte inhoud: Een meisje ziet een mooie hoed met een veer (een Pleureuse) in een winkel liggen. Een man ziet dat en wil om haar gunst te verkrijgen die hoed wel kopen voor haar maar heeft geen rooie cent. Hij steelt geld uit de kassa van een winkel en koopt die hoed. Maar als het meisje merkt dat hij eigenlijke geen rooie cent heeft en haar lastig valt dumpt ze hem. Als hij toch blijft aandringen haalt zij de koddebeier erbij en  komt hij  terecht in het gevang. Als hij eruit komt ziet hij dat zij een ander rijke vent aan de haak heeft geslagen.

Een aantal spelers beeldt dit verhaal zonder dialoog uit. Een leuk idee met goede kostumering. Het spelen van acteurs zou beter kunnen en de tekst van de ballade is niet goed verstaan waardoor de twee gegevens zang en spel niet goed tot hun recht komen.

 • Protestactie: Een animatie film. Inhoud: het leger moet bezuinigen en daarom kan het leger niet meer marcheren op de klanken van hun eigen  orkest maar moet het doen  met behulp van een  grammofoonplaat. We zien de soldaten keurig marcheren en het publiek is vol enthousiasme vooral de meisjes. De manschappen dragen een spandoek mee waarop staat dat het weglaten van  het muziekkorps de schuld is van de bezuinigingen.

Opmerking: Mooi gemaakt animatie van het marcherende leger dat keurig op de muziek loopt. Het geheel is op een vrolijke manier in beeld gebracht en blijft goed de aandacht trekken.

Met deze tweede films eindigt de avond met dank aan Jan Appels.

Gerard Even

8 oktober 2017

Verslag 20 september 2017

Wie maakt verslag?  In volgorde:

ELS/ GERARD/TON./JAN/TOOS/HANS /LENNY

 

Aad vervangt Peter tijdelijk, tot de volgende ledenvergadering.

In memoriam Carel Stapel.  We zien een film van hem , ons uitje van de reis Stoomtram Goes Borsele.

Lief en leed. mededelingen van Lenny(Theo is ziek)

 

Paul W. en Carel v. A. zullen Kees R. bijstaan en ev. zijn taak overnemen…

Nieuwe programma eind 2017 ( staat ook op de site) wordt toegelicht door Kees. van S.:( Let op, er zijn een paar wijzigingen)

 

Mottofilms . 2018 .

Groepjes zijn al aan de slag gegaan,  de laatste groep Paul, Hans, Lenny , Carel en Toos, moeten nog beginnen.

Nieuw, dit seizoen: Film maken met stilstaande beelden .Maak foto’s, en probeer daar een lopende film van te maken. B.v. beeldentuin bezoeken,  foto’s nemen, en daar een geheel van maken…Inleveren 15 november.

Nieuwjaarsfilm/wensen/

Evenals vorig jaar: maak een toepasselijke film(pje) om deze bij de Nieuwjaarsbijeenkomst te vertonen . Inleveren 13 december

Geluiden voor de films . Aad zal  de avond begeleiden met: (geluidsobjecten ) en camera   meebrengen!

Eind november gaan we met Animatie aan de gang, denk er over na…

Uitje naar Leerdam:  Inleveren film voor  1 november inleveren.

Jan  A. praat ons bij over het NOVA Festival 28/29 oktober in Goirle.

Vier  films van ons worden daar  vertoond. In de wandelgang worden de beste foto’s van de fotobond Oost Brabant vertoond, dus genoeg om te gaan kijken!

30 september

open dag in de DOBBELSTEEN

De Flyers zullen hier uitgedeeld worden!

Joop is de coördinator van die dag

Wij zullen ook in ons lokaal aanwezig zijn, dus komt allen tussen 10 uur en 14.00 uur hierheen.

Hans en  Gerard zullen ter plaatsen monteren demonstreren. / Kees R.zal zorgen dat er apparatuur staat opgesteld,

Paul, Babs en Els zullen filmen. Babs en Els  zullen samen monteren.

Na al deze informatie, krijgen we nog een overzicht van Joop, hoe de site van onze Club, VCC DE BARONIE werkt.

Kees laat  zien, hoe we geluidsniveau moeten instellen, om geen oversturing te hebben in de gemaakte films .(. ..Tussen 12 en 6 .Db…..)

Aanleveren Films

Graag 5 sec. zwart aan begin en eind van je film, en  aan begin ons vcc logo, Babs zal het opnieuw rondsturen. Bestandformaten Mpeg 2/ of Mpeg 4

Clipjes en films vanaf heden naar Kees v.S.  via We Transfer of op een stick

inleveren!

Kees R zal hierover een samenvatting maken die op de site kan worden geplaatst.

Volgende verslag zal door Gerard gemaakt worden.

Els

Verslag Club avond 10 mei

De avond staat onder leiding van Kees van Straten

                                                                   

Club festival.

Kees heet de aanwezige van harte welkom op de laatste club avond voor de vakantie De opkomst, gezien de vakantie tijd is niet slecht. Ongeveer 20 leden zijn aanwezig.

 

NOVA

Hier worden de betere film uit de amateur wereld gedraaid aan het publiek

Jan Appels geeft een toelichting op het NOVA festival in Goirle op 28/29 okt 2017. Hier worden de betere film uit de amateur wereld gedraaid aan het publiek. Er is een mogelijkheid om een 20/30 sec filmpje voor promotie  in te leveren. De opbrengsten komen ten goede aan het festival.

 

Techniek.

Kees Rovers legt uit wat een Siemens ster is. Hoe en wanneer je die kunt  gebruiken. Denk hierbij aan  scherpstelling en kadrering .

 

Club festival

Voor het club festival zijn 8 films ingeleverd. Het doel is om na de vertoning van de film een reactie te geven. Dit wordt door de leden positief opgepakt en er komen leuke en goede opmerkingen. Er ontstaat een leuke discussie over de techniek en montage. Het is zeer leerzaam. De film maker is natuurlijk vrij om er wat mee te doen.

 

Overzicht van de films.

Film:                Dasspeld Microfoon                3:46 min

Maker:             Els van Hulst

Onderwerp:     Uitproberen dasspeld microfoon

Reactie:          Leuk; Microfoon lager plaatsen geeft een beter geluid.

Film:                Saskia 2015                             4:05 min

Saskia 2016                             4:10 min

Maker:             Paul Wijnands

Onderwerp:     Optreden van zangeres

Reactie:           Scherpen beelden, meer toevoegingen met andere beelden geeft

Meer afwisseling

Voor of na het optreden filmen. Mooie locatie; gebruik van een

Dasspelt microfoon had gekund

Film:               Grenzeloos                             6:48 min

Maker:            Kees van Straten

Onderwerp:    Zand sculpturen in Oosterhout

Reactie:         Goed gefilmd. Veel afwisseling in kader en standpunten.

Opgebouwd in tijd.

 

 

 

Film:                Op reis                                    1:20 min

Maker:             Els van  Hulst

Onderwerp:     Film ingekort voor het 1 min festival.

Reactie:           Kloe van de film zit in de tekst; misschien op het einde de laatste

Beelden verwisselen voor meer snelheid is een optie

Film:               Een impressie                         4:04 min

Maker:            Els van Hulst

Onderwerp     Gebruikmaken van de montage mogelijkheden in Magix met beeld

In beeld

Reactie:          Leuk bedacht. Misschien nog scherpere uitsneden maken. Goede

Gedachte wisseling met de filmkijkers.

Film                 Oostvaardersplassen               3:14 min

Maker:             Paul Wijnands

Onderwerp      Impressie natuurgebied

Reactie            Mooi gefilmd onder zeer moeilijke omstandigheden.

Indrukwekkend.

Film:               Terschelling                            6:15 min

Maker:            Joop Mohr

Onderwerp     Impressie van Terschelling met een smartphone gefilmd

Reactie:          Mooi; uit 2010 met eerste smartphone gefilmd. Goed gemonteerd

Combinatie van foto’s en film

Kees van Straten geeft het woord aan John Vegt. John geeft een korte toelichting op de film.

Film:               Bredabinnenstebuiten            41:24

Onderwerp     Film over natuurgebieden in en rond Breda met waterlopen als

Centraal thema.

Reactie:          Documentaire opbouw. Diverse natuur en ruimtelijke beheerders

organisaties werken samen om er een mooi natuurgebied van te

maken. Eén minuut film Is gelijk aan één dag voorbereiding

Afwisseling met veel interviews en veel Veld werk, opnames en

Diverse dieren die er leven. De film is opgebouwd uit het

Ontstaan van diverse waterlopen rond Breda. Film geeft zeer veel

Informatie. Al met al een zeer indrukwekkend. Mooie film.

Kees sluit de avond af met een mededeling dat de gegevens voor het uitje op 24 mei zullen worden toegestuurd.

Carel van Acht.

Verslag clubavond VCC de Baronie 26 april 2017

Babs gaat haar taak overdragen aan Kees van Str. Hij zit al in de P.C. dus dat gaat vanzelf…Dus alle films voor vertoning, voortaan naar Kees van Str. Hij zorgt op zijn beurt, dat ze naar Kees R. gaan . John inventariseert resultaten .i.v.m. de ledenwerving… Jan vertelt, dat er al een goedwerkend werkwijze was, maar die is verwaterd. Afgesproken wordt, dat alle beschikbare info naar Els v.H. gaat, zij inventariseert… Hans zal haar mailadres naar de leden doorsturen. Wat de webside betreft, die is in de maak, stap voor stap. Er komen ook weer foto’s op te staan…

We gaan de films van de kermis bekijken..

Els heeft een film, met commentaar, Jan is s’avonds platzak. en Peter en Joop zijn ook naar de opbouw van de kermis gaan kijken…

Na de pauze worden veel films vertoond, van een ingekorte versie , van een zeer trage film van het Zillertal…

Peter maakt reclame voor het tourisme, Milton heeft als motto: Kill Your Darlings Gerard E. maakt meer tempo in de film, Toos laat het daar ook,( zeer hollands..)regenen Ton geeft ook plaatsaanduiding weer Ludy gebruikt andere plaatselijke muziek. Kees v. Str. geeft er biologieles bij Joop leukt de film op met apres skie en Els als heeft de film laatste gewoon ingekort, maar we hadden het wel gehad eigenlijk….

Volgende bijeenkomst komt de film van 45 min. van John aan de beurt…!

Els

Verslag van 29-03-2017
Aanwezig 20 personen.
Mededelingen : deze avond gaat Aad de presentatie verzorgen.
Nieuwe website is niet voor iedereen duidelijk. Degene die er wel gebruik van kunnen maken vinden het een goede vernieuwde website.
Voor problemen met de website even een e-mail sturen naar Joop.
Maandag 3 April zijn we uitgenodigd in Etten-Leur,10 pers. die er naar toe gaan. Leo Baeten vertelt over zijn films.
Dinsdag 4 en 6 april festival in Tilburg, Niet veel animo voor, 2 pers.
Donderdag 13 april, uitnodiging van video club uit Zwijndrecht, hoeveel pers. is nog niet bekend.
Evaluerende Evaluatie over vakantiefilms door Aad geanalyseerd. Aad gaat ons daarover vertellen en tips geven. Waar/ hoe/wat op te letten met filmen /monteren.

Een samenvatting daarvan:
1 Begin met plaats en tijdsbepaling, informatie over stad en land.
2 Expressie en algemene shots scoren het hoogst.
3 Maak niet te lange shots in dezelfde positie,
als het niet anders kan, probeer te splitsen.
4 In een beperkte ruimte , camera door laten lopen met naar ander standpunt te gaan , slechte beelden
verwijderen.
5 Beeld compositie: let op obstakels, belichting, niet op rug filmen.
6 Waarop te letten met filmen voor derden:
Steeds weer duidelijke vragen en afspraken maken over de opdracht.
7 Geef gehoor aan organisatie verzoek.
8 Een interview, goed voorbereiden met vragen en antwoorden, eerst oefenen???
10 Als het mogelijk is, eerst mee gaan kijken/ overleggen wat de bedoeling is voordat er met de echte opnames
Wordt gestart.
11 Probeer altijd heel veel shots te maken, beter teveel als te weinig, om er tussen te kunnen plaatsen.
Let op bijgeluiden, bv. wind, voorbij rijdende auto’s, muziek, etc.
12 Let er ook op dat er geen zinnen dubbel gezegd worden.

Tot de volgende clubavond,
Groetjes Toos

VERSLAG CLUBAVOND 15 FEBRUARI 2017

Klokslag half acht geeft Babs aan dat wij kunnen beginnen met het jaarlijkse vakantieclubfilm festival. Naast de trouwe leden blijkt dat er bijzonder veel animo is onder de dames die meegekomen zijn. Dat is een bijzonder plezierige ervaring.

Joop komt met de film over de stad Brugge  Geschiedenis en toerisme in al zijn facetten bijzonder mooi samen gebracht.

Kees filmt in Vietnam en laat zien hoe het komende nieuwjaar daar gevierd gaat worden.

Hans geeft een reisreportage over Schotland waarin het weer, verkeer en schoonheid elkaar opvolgen.

Babs neemt ons mee naar het Vigelandpark in Zweden. Een combinatie van beelden van een kunstenaar samengebracht in een mooi stadspark

Ton maakt een echte leuke vakantiefilm waarin de omgeving en Regensburg in samenhang met de vakantiegangers leuk samen komen.

Marion komt met juist datgene wat altijd bijzonder aantrekkelijk is. Dieren. Dieren observeren en dan nog in een omgeving waar menigeen van droomt.

John laat ons zien dat lopen, moe worden, en genieten van schoonheid vlakbij huis de moeite waard is.

Els schoot dit jaar de plank mis want het bestuur had net de originaliteitprijs afgeschaft.. Hij knalde er bijzonder goed in. Fantastisch

Ludy neemt ons mee naar Duitsland waar ze ons laat genieten van een fijn vakantiegevoel in de stad Passau.

De vernieuwde opzet van punten geven kwam heel erg goed tot zijn recht. Na iedere vertoning viel er een serene stilte omdat alle leden incl. dames echt serieus hun waardering middels punten mochten invullen.

Op de site zal zichtbaar worden hoe het eindresultaat van deze geslaagde avond geworden is.

Peter

Terugkijkertje d,d.4 januari  2017

Eerste bijeenkomst van het jaar 2017  VCC de Baronie.

Helaas zijn een paar leden van de club,  geveld door ziekte/griep, dus niet aanwezig. Hen wensen we beterschap! en een goed jaar 2017 toe!

Peter houdt zijn welkomstwoord, ook met een terugblik;dankt ieder voor zijn of haar inzet, en wenst eenieder een fijn clubjaar toe.

Hij vertelt ook over de nieuwe folders, die we her en der , op de goede plaatsen moeten uitdelen..om clubleden aan te trekken!

Kees heeft twee nieuwe statieven voor de geluidsboxen.

Babs deelt het programma uit, en geeft daar een toelichting op.

Ze zet nog de data op de site, waarop de films ingeleverd moeten worden!

In januari komt Franka  Stas   ons de geheimen verklappen over het maken van een verhaal en gaat daar ons ook mee op weg helpen om dat te filmen.

Er komt een avond over verbeteren van je techniek enz…enfin, lees het programma goed door en je bent verkocht!

We krijgen ook ieder een filmpje, om in te korten…Daarbij komt je inzicht en handigheid om de hoek kijken…

En, het vakantiefilmfestival! Ga snel nog even op vakantie, als je nog niets hebt!

Daarna zien we  de film , die Joop in elkaar heeft gezet, voor de Nieuwe Veste. (Het was een hele klus, meters beeld, waar hij zelf n.b. niet bij is geweest.! )

Daarna werd de vernieuwde versie van de film,  broodje aap,  vertoond. Van twee groepen, (door ziekte is de derde nog niet zo ver).

En tot slot natuurlijk vertoon van alle NIEUWJAARSwensen op film, gemaakt door de leden,  erg onderhoudend

Daarna gezellig samen zijn,met een hapje en een drankje, verzorgd door Ria en Toos.

15 maart: A.L.Vergadering! niet vergeten.

( volgende keer maakt Ria het verslag). Els

Terugkijkertje 14 december 2016

Babs opende de bijeenkomst en heette alle 15 aanwezigen van harte welkom.

De mededelingen waren vrij summier:

 • Voor 25 december graag de kerstgroet inleveren, zodat Kees R voldoende tijd heeft om de nieuwjaarsbijeenkomst voor te bereiden.
 • De nieuwjaarsbijeenkomst is ook bedoeld voor de partners, dus graag even reserveren in de agenda!

In eerste instantie werden de ruwe versies van de mottofilm gedraaid. De eerste film “Allert” (de naam is maar een werktitel) ontlokte een voor de makers teleurstellende reactie:
“Ik snap het niet!” Als je uitleg moet geven is dat geen goed teken en die uitleg bleef dan ook uit.

Joop M suggereerde, dat een duidelijk tonen van het gebruikte symbool aan het begin van de film misschien al veel oploste. Of dat technisch mogelijk is staat nog te bezien. Misschien kan via de titel ook nog iets bereikt worden. De groep (Gerard, Ad Kees en Kees) kan er mee aan de slag.

De tweede film zonder titel van Babs, Ria, en??? vroeg in eerste instantie om kleurcorrectie en geluidsbalancering. De makers zeiden, dat ze eraan bezig waren en dat ze met name ten aanzien van de kleur hulp in zouden roepen. Voor Gerard was het verhaal niet zo sterk, een aantal delen waren eigenlijk overbodig (de BBC beelden op de tablet (Aad)), enkele stukken van de dialoog konden ook gemist worden, zolang de expressie van emotie bij met name de vrouw gehandhaafd bleef.

De clou was uitermate goed in beeld gebracht.

Daarna draaiden we een aantal films die nog op de plank lagen:

Joop Mohr met Surae. Volgens sommigen was het aspect van de graafmachines te dominant. Een andere suggestie was om (een deel van) het interview te gebruiken als voice over. Kees wees op het overstuurde geluid en Joop kan daar nog wel wat aan doen.

Na de pauze bekeken we het eindproduct van de reclamefilm over de hortensiakwekerij. Van Els Hans en Babs. De klant is koning (Aad), maar de muziekkeuze leidde, naast een algemeen gedeelde mening van “slecht bij de film passend” tot een discussie over muziek verbinden aan een film die buiten clubverband wordt gedraaid. Er ligt een conceptcontract voor deze gelegenheden en het zou goed zijn dat met derde partijen door te spreken, zodat VCC de Baronie niet voor de Bumarechten op moet draaien als de klant staat op niet rechtenvrije muziek.

Joop Mohr:Brugge

Een mooie film, maar een die in twee delen uiteenvalt: een observatie van de stad met een (humorvolle) beschrijving van de ronddolende toeristen én een deel dat trager was met een overvloed aan (ook verbale) informatie. De suggestie werd gedaan om er eventueel twee films van te maken.

Prinsenbeek got talent.

Gestrikt had het scenario geleverd, dat voor de makers soms tot onoverkomelijke problemen leidde. Hierin zit een les voor de toekomst: accepteer een opdracht op onze voorwaarden, zodat we in overleg met de klant tot een aanvaardbare werkwijze kunnen komen.

Tot slot werd de film over autoschade van Ad KeesR en Diether gertoont

Terugkijkertje van 30 november 2016

Vanavond waren er 12 leden aanwezig.
Jan verzorgt de avond met het tonen van Novafilms.

Film 1: Lonely Boy

Een eenzame man gaat opzoek naar gezelschap van een vrouw.

Omdat hij geen geld heeft overvalt hij een sigarenzaak.

Op een begraafplaats, waar hij zijn moeders graf bezoekt, ontmoet hij een vrouw

die met hem mee naar huis gaat.

Daar verleidt zij hem en steelt het geld en laat hem vastgebonden achter.

Er wordt verschillend op deze film gereageerd uit de groep.

Deze film is internationaal ver gekomen en de man heeft de prijs voor beste acteur gekregen.

Film 2: Baby blues

2 “ruige”motorrijders stoppen op een parkeerterreinen zien een baby in een verlate

Auto. Zij bevrijden het kind en willen er mee naar de politie. Bij de politie lezen de

mannen da zij het online moeten aangeven als vermiste “voorwerpen”.

Ondertussen komt de vrouw uit bosjes en ziet dat haar kind is verdwenen.

De mannen maken flyers en verspreiden die.

Als er 2 vrouwen op de flyers afkomen weten de mannen niet wie de echte moeder is

totdat zij de auto van de echte moeder buiten zien staan.

Leuke film met niet een sterke ontknoping.

Film 3: Kumari, een waar gebeurd verhaal

Kumari is een reïncarnatie van een godin.

Zij wordt geselecteerd uit vele jonge meisjes die voldoet uit 32 perfecties.

Zij verblijft in de tempel, waar zij mensen zegent, tot haar 1ste menstruatie.

Daarna gaat zij terug naar haar familie waar zij weer een gewoon leven moet

Opbouwen.

Mooie film met verschillende voice-overs en beelden uit NG gehaald zijn.

Film 4: Jack Falk

Een James Bond achtige film waar een geheim agent moet achterhalen waarom

De russen een zeer giftig goedje nodig hebben. Het blijkt te gaan om het klonen van

mensen.

Aan het eind van de film wordt hij gepakt door de russen en is gekloond.

Film die goed in elkaar zit. Gefilmd op vele locaties. Hier en daar iets te lange scènes.

Film 5: Het witte huis

Een oudere man gaat terug naar “het witte huis”.

Aan het eind van WW2 werd hij ingezet als koerier en werd door de Duitsers

opgepakt in het witte huis.

Daar waren Duitsers en Amerikanen samen Kerst aan het vieren.

De Duitse officier liet hem aan het eind van de avond vrij. Kerstgedachte??!!

Goede film die het gevoel weergeeft van een jongen die het niet begrijpt dat Duitsers en Amerikanen samen Kerst vieren terwijl zij in oorlog zijn.

Verslag clubavond van 16 november 2016:

Via een snelle inventarisatie werd nagegaan of de clubprojecten “Broodje Aap” volgens planning verlopen. Dit bleek zo te zijn.

Verder werd de clubavond van 16 november geheel gevuld met de bespreking van de op 2 november vertoonde film “Gehaaid”. Om toelichting te geven op de o.a. vooraf gestelde vragen, waren de regisseur Jaap Kieft en de productieleider Henri van Heusden speciaal uit Nijmegen gekomen. Als extra waren opnieuw 4 leden van videogroep Etten-Leur bij deze bespreking.

Vooral op basis van een PowerPoint presentatie werd door Henri van Heusden- af en toe aangevuld door Jaap Kieft- de hele gang van zaken vanaf idee tot de uiteindelijke premierepresentatie in de schouwburg in Nijmegen, uitgelegd.

Belangrijke sleutelwoorden bij zo’n productie zijn:

TEAMWORK, GOEDE AFSPRAKEN, GOED KUNNEN DELEGEREN.

 • Idee, verhaallijn, goed verhaal, goede acteurs, een begrijpelijke en kloppend verhaal en niet onbelangrijk het verhaal moet kloppen met de zelf opgelegde voorwaarden.
 • Uitgangspunt film: verhouding ¼ introductie, ½ gebeurtenissen zelf, ¼ afsluiting Tijdsduur ongeveer 90 minuten.
 • Niet afhankelijk zijn van Buma rechten (zelf componist/geluidsman gezocht)
 • Zo nodig zelf financieren, in ieder geval niet met geld van de eigen videoclub

Via de PowerPoint presentatie werd duidelijk gemaakt hoe de verschillende fases van het  maken van de film werden voorbereid en later gerealiseerd. Het is ondoenlijk al deze zeer detaillistische tabellen en lijsten te bespreken. Duidelijk is dat deze tabellen zijn opgesteld door ervaren mensen en dat veel zo ver is uitgewerkt dat er weinig verrassingen kunnen ontstaan. Bij de met veel enthousiasme vertelde toelichtingen vielen mij op:

Titel: deze evalueerde van “zonder geluk” naar uiteindelijk “gehaaid”

Ondanks de degelijke voorbereiding waren er toch verrassingen zoals niet beschikbaar zijn van locaties, voertuig niet beschikbaar, acteur is ziek of ziet het niet meer zitten, financiële tegenvallers  etc.

Advies: ben voorbereid op onverwachte problemen die om een snelle oplossing vragen.

De regisseur is de baas. Geen echte veranderingen toestaan.

Medewerkers aan de film en contract laten tekenen (soort van WA verzekering)

Er werd beperkt ingegaan op de vele vragen zoals:

De film wordt als lang ervaren. Vooral het eerste deel komt traag over.

Reactie: tijd nodig om de personen en de locaties goed te introduceren. Conclusie: voor de makers goed zo.

De scenes rondom het schilderclubje, de geaardheid van Linda, de afspraken die dan gemaakt worden zijn die niet te uitgebreid of niet nodig etc.?

Reactie: soms tijd nodig om iets goed uit te leggen, de wat uitgebreide opnames van het schilderclubje zijn ook een geste naar dat clubje.

Zandvoort Circuit: de conversatie en situaties komen onduidelijk over.

Geluid: soms lijken de verhoudingen tussen dialogen en bijgeluiden niet goed in evenwicht.

Reactie: sommige geluiden moeten hard overkomen.

Reactie: via de gesprekken moeten een paar zaken aangegeven worden die pas later in de film van toepassing worden, nodig dus.

Pokeren: er gebeurt veel in een kleine ruimte. Niet altijd goed te volgen.

Reactie: was ingewikkeld. Beperkte ruimte, 3 camera’s veel close ups. Belangrijke scene.

Geluid: soms gebruik gemaakt van een hengel en richtmicrofoon

Belichting: indien nodig bijgelicht met daglichtlampen.

De camera’s zijn – waar mogelijk- ingesteld op dezelfde kleurtemperatuur.

Monitoring beelden: er is gebruik gemaakt van een HD monitor via een HDMI kabel voor de hoofdcamera.

Energie: omdat niet altijd een 220-240 volts voorziening voorhanden was, is er eenmaal gebruik gemaakt van een generator. In een andere situatie van een accu van een auto.

Stunt: man door glas gegooid. Ervaren stuntman. Speciaal breekbaar glas + reserve. Lastige opname. Man werd opgevangen op matrassen.

Geld en wapens: Het geld was namaakgeld van Duitse oorsprong (formaat iets groter). De wapens waren plastic exemplaren.

Montage: Met Magix de Luxe. Montage door Jaap Kieft, Heni van Heusden. Muziek en geluidscorrectie Martin Moonemans.  Benodigde tijd: ongeveer 5 maanden.

Gebruikte termen/ begrippen o.a. Visagiste, Rekwisieten, Breakdown, Callsheet, Catering.

Eigen conclusie van de invulling van deze clubavond.

Er is met respect/ bewondering het produceren van de speelfilm “Gehaaid” besproken.

Impressie van deze avond: Ton Knapen

Ik geef de pen door aan:………….

===========================================================================================

Verslag clubavond van 2 november 2016:

De clubavond van 2 november was geheel gewijd aan de film met de titel: “Gehaaid”. Deze film is gemaakt door Videoclub Het Motief uit Nijmegen. Het is een, voor amateurs, lange film: 1 uur en 40 minuten. Maar zeker de moeite waard om naar te kijken. Het is een club-avondvullende film en er was niet eens veel tijd om er over na te praten.

We hadden als gasten 4 leden van videogroep Etten-Leur in ons midden. Zij komen over 2 weken ook weer voor de bespreking.

Het Motief  is een kleine club (9 leden) binnen NB ‘80. Al eerder hebben ze goede films gemaakt, zoals “het Boeke van Winsen” en “Het Magisch boek der Kristallen”.

Deze film is met een kleine groep gemaakt: een producer, een regisseur, 2 cameramensen, een geluidsman en een aantal hulpfuncties. Wel doen er veel spelers mee: 3 hoofdrollen en een groot aantal bijrollen. In totaal 60 rollen. Er is 5 jaar aan de film gewerkt: 1 jaar voor het verhaal, 1 jaar voor het scenario, 2 jaar voor casting en opnamen en een jaar voor montage en geluid. Op 14 december 2014 is de film in première gegaan in de schouwburg in Nijmegen. In het blad Video Emotion heeft en artikel gestaan over deze film (nr. 102 – 2015)

Voor diegenen die meer van en over de film willen weten. Ga naar de website: www.moordplan.nl. Daar zie je veel informatie over de film: over de spelers, de medewerkers, locaties. Ook zijn er uitgebreide beelden van de première in Nijmegen.

De makers komen ons de volgende clubavond op woensdag 16 november vertellen over hoe de film tot stand is gekomen en diverse achtergronden. En ze zullen vragen die bij ons leven beantwoorden.

De vraag is dan: wat vonden we van de film?

De algemene indruk is dat dit een geweldige productie is. En dat met zo’n kleine club met een beperkte basis-crew. Als je de film ziet, is het duidelijk dat daar heel veel werk aan is geweest en dat ze daardoor zoveel jaar aan de film hebben gewerkt.

Uiteraard kwamen er ook opmerkingen. En als je niet van crimi-films houdt, vind je de film ook minder dan iemand die graag naar detectives e.d. kijkt.

Er waren twee algemene kritische opmerkingen:

 • Voor velen had de film korter kunnen zijn. Er worden nogal wat zaken bijgehaald die minder ter zake doende zijn; b.v. de dames-schilderclub, bezoek aan Zandvoort. Of dat iets te lang wordt uitgesponnen, b.v. etentje Chris-Diana en het spelen in het casino) . In de actie-scenes daarentegen zit veel vaart, hetgeen de spanning ten goede komt. Zeker in het einde zit veel vaart.
 • We hadden wat moeite met het geluid (overigens op mijn PC niet). De bijgeluiden waren wat hard, maar je moest het wel hard zetten, om de dialogen goed te horen.

Verder waren er wat vragen:

 • Hoe is het geluid geregeld, draadloos, hengel
 • Soms is het moeilijk de spelers uit elkaar te houden, m.n. de criminelen, wie is wie?
 • Hoe ziet het scenario er uit. En ook het draaiboek

Verder waren er wat kleine opmerkingen, plus of min, maar de vragen kunnen ze op de volgende avond wel stellen. Denk er over na en kom met vragen. Belangrijk is te vernemen hoe deze club zo’n megaproject van de grond hebben kunnen krijgen.

Tot 16 november.

======================================================================================

Verslag clubavond 5.10.2016

terugkijkertje-van-woensdag-5-oktober-2016

 1. Mededelingen
 • De volgende verslagen worden gemaakt door Jan Appels en Ton Knapen
 • Cor van Tilborg wordt de volgende week woensdag 12 oktober geopereerd aan zijn rechterhand en is daardoor voorlopig even uit de running
 • Hans van den Buijs gaat naar eigen zeggen goed vooruit en heeft op 18 oktober een gesprek met de behandeld arts en hoopt daarna weer aan de activiteiten te kunnen deelnemen
 1. Informatie over de inhoud; ideeën en vorderingen van de 3 groepen die met het motto: Broodje aap bezig zijn
 • Woordvoerder Kees van Straten:

De groep is bezig een filmscenario te maken met het verhaal dat criminelen tekens plaatsen bij objecten/huizen  om daarmee aan te  geven of er wel of niets is te halen. Het verhaal staat in de krant en een aantal bewoners denkt dat zij met het zetten van zo’n teken op of bij hun huis de dieven buiten de deur houden.

Echter de dieven komen toch op bezoek bij zo’n huis en halen daar waardevol materiaal weg en laten op de tafel een broodje achter met een aap.

 • Woordvoerder Jan Appels:

In een kranten artikel wordt aangegeven dat er in Breda een garage bedrijf zich bezighoudt met het ombouwen van auto’s waardoor deze geen benzine als brandstof hebben maar een speciaal bereid water.

Een echtpaar leest dit verhaal en heeft er wel oren naar, zeker nu ook de buurman binnenkomt en enthousiast is.

De groep wil nu met medewerking van een garage doen voorkomen dat de auto van de man omgebouwd kan worden. Op enig moment ook water tankt en wegrijdt de kijkers nat achter latend.

 • Woordvoerder Babs:

Bezoekers komen bij een snackbar en zien een bord met de aanbieding: Broodje aap

Binnen horen zij een verhaal dat er een overschot is aan apen die hoognodig moeten worden weggevangen. Deze worden verkocht voor lage prijzen aan de snack industrie. Deze industrie heeft dit aangegrepen om het apenvlees te gebruiken als broodbeleg. Ook deze snakbar heeft dus een broodje aap te koop. Als men nieuwsgierig geworden een broodje bestelt wordt dit omzichtig en afgedekt opgediend. Bij de onthulling ervan blijkt het een broodje te zijn waarin met ketchup staat geschreven: Aap

Commentaar:

Alle drie de ideeën zijn grappig. Echter de uitvoering kan hier en daar visueel problemen geven.

O.a. hoe laat je zien dat een auto op water rijdt; hoe onderbouw je het apenverhaal met beelden.

Men denkt dat het eerste verhaal het grappigst zal zijn.

 1. Feuilleton film met als thema NOSTALGIE

Babs en Peter hadden de taak om van de gemaakt films een eenheid te smeden. Dat bleek niet te kunnen. Daarom heeft men 2

versies gemaakt.

In de eerste versie zijn de gemaakte films achter elkaar geplaatst zoals de volgorde was. Daaruit bleek ook het probleem.

De makers hebben zich onvoldoende gerealiseerd dat de film zodanig moest eindigen dat de volgende daarop kon

doorborduren.  Op die manier zouden alle films achter elkaar een logisch verhaal moeten worden. Ofschoon de eerste film goed

voldeed aan deze opdracht gingen de daarop volgende daar wel enigszins op door maar weken dan volledig af om zich te

verliezen in het maken een zelfstandige film. Op zich wel aardige films maar niet passend in de bedoeling.

De versie van Babs en Peter was een collage van al deze films met daarbij een voice-over die trachtte het geheel aan elkaar te

breien. Leidde ook tot aardige film maar ok niet meer dan dat.

Conclusie:

Er zal nog beter moeten worden gecommuniceerd om tot beter geheel te komen.

 1. Films gemaakt tbv van de plaatselijke TV zender olv Ad Roelands

Onder de titel Vakmanschap is Meesterschap waren er 2 films;

 • Reanimatie: Inhoud: Hoe belangrijk is reanimatie en hoe gaat dat en daarbij aandacht voor de AED die op verschillende plekken in een stad hangt of aanwezig is. Jammer van 2 x het gebruik van hetzelfde beeldmateriaal en had teveel onnodig beeldmateriaal waardoor de4 film traag wordt en niet attractief.
 • Glasblazerij.

Een film gemaakt in een goede omgeving met mooie shots dicht op het onderwerp. Heb wel aandacht voor een klok in beeld, die verraad de chronologie.

Beide films waren 6 oktober te zien op Ziggo kanaal 41 en KPN op 635, maar snel was het verslag niet klaar.

 1. Films gemaakt van het ANNAHOFKE
 • Joop Mohr maakte een grappige film van zijn materiaal door komisch teksten en door planten en bloemen een zelf verzonnen Latijnse naam te geven. Leuk om naar te kijken.
 • Babs maakte een meer serieuze film met aandacht voor de inzet van de maker van de tuin en het prachtige resultaat dat hij heeft bereikt.
 • Els gebruikte een sonnet van Nijhof als ondergrond van haar voice-over bij een fotocollage en voegde daar eigen teksten aan toe.

Een gewaagde manier maar toch niet onaardig.

 • Joop Mohr liet ons naar nog 2 films kijken.

Een bezoek aan Gent:

Een impressie van mooie beelden die toch op den duur in herhaling vielen. Beelden van de mensen die ernaar kijken werden gemist evenals info over de gebrouwen.

Sky ballonvaren:

Een mooie film over het maken en voorbereiden van een ballonvaart. Mooie beelden vanuit de ballon. Goed het publiek erbij betrokken. Het is daardoor een erg aantrekkelijke film geworden. Misschien had de film wat korter kunnen zijn door niet 2 maal een zelfde type opstijging te laten zien.

 • Tot slot liet Babs nog een collage zien die zij heeft gemaakt van foto’s die zij en Ria Even, ja mijn vrouw, van het Clubuitstapje hebben gemaakt. Babs heeft zich daarbij uitgeleefd om te laten zien hoeveel overgangen het programma Magix heeft.

Al met al weer een geslaagde avond met veel films en informatie.

De volgende keer treffen we elkaar op de Bredase Kermis.

Jan Appels doe je best.

Gerard Even

verslag-eerste-clubavond-in-de-dobbelsteen-21

Verslag Eerste Clubavond in de Dobbelsteen 21 -09 2016

##      Peter, voorzitter neemt   Wel en Wee door ( Zie mail van de voorzitter.)

Bericht vanuit bestuur: er is een wervingsadvertentie in de Bode geplaatst,

en Flyers zijn in de maak, om ev. nieuwe leden enthousiast te maken.

          De Webside wordt aangepakt om hem toegankelijker te maken.

John en Joop hebben nog een paar inhoudelijke vragen aan de voorzitter.

##    Vier films van onze club, zijn ingezonden voor festival van NB 80:

               Alzheimer….Sandra……Vrienden  op de fiets…..Hulpbehoevend

##   Kees brengt volgende keer de dasspeld -microfoon mee.

De leden gaan hem dan om   de beurt uitproberen  op  de clubavond,

zodat ieder er  mee   om kan gaan:  Maak daarmee een klein filmpje , dat de volgende

avond  vertoond  gaat worden.  (We hebben ook een verlichting set!)

Kees zorgt voor een globale gebruiksaanwijzing.

##   Aad neemt het woord. en vertelt over gedane en toekomstige activiteiten:

(Zie ook ons programma van dit najaar!)

       Babs en Aad, en nog een paar leden, hebben deze zomer, (na ons Clubuitje . aldaar,)   in                  opdracht, de Film van de Hortensia kwekerij   INRANA, gemaakt, die bijna klaar is….

Kees en  Gerard hebben een film gemaakt voor de Kaasboerderij in Made,

( die  deze  avond vertoond gaat worden).

Er is een vraag gekomen van Amor Musae, om een aantal zeer korte filmpjes te maken,

voor hun activiteiten :JONG TALENT,LAAT EENS IETS ZIEN in november.

( Daar zijn al een aantal   leden voor benaderd.)

Plannen van afdeling Cultuur…neem een oude foto, en ga kijken en filmen hoe de

situatie nu is.

##   WE GAAN AKTIEF AAN DE SLAG MET HET MOTTOFESTIVAL

    “”  BROODJE AAP””

      De groepsfilmers  gaan meteen aan de slag , en bij elke bijeenkomst krijgen we een korte

evaluatie van de voortgang!  In januari 2017 moet hij klaar zijn.

##    19 oktober (clubavond)  gaan we op de kermis in Breda filmen… in het donker!

##  We gaan een aantal films bekijken….

“”    Open Dag Amphia “”  komt 23 -19  opkanaal 41    Ad  Roelants ORTS

“”  film  ANA. (via stichting Opkikker) Babs en Aad

“” Annahofke “” van Joop Mohr,

“” Anna hofke “” van Kees van Straaten

“” Annahofke “” van Els van Hulst

en de film van de kaasboerderij in Made.

En dan is het tijd om te stoppen….

Els

Terugkijkertje d.d. 13.4.2016

verslag video cub 13-03-2016 -3

Het is onze jaarlijkse filmen op locatie dag, vandaag gaan we in de middag filmen en hopen dat de weergoden met ons zullen zijn.

Wij gaan naar ‘tAnnahofke, gelegen aan de Strijbeekse weg 34a, en zijn daar met een grote opkomst van 20 personen om 13.45.

’t Annahofke werkt intensief samen met andere mooie tuinen in de omgeving onder de naam (de grenselandroute).

Deze zijn allemaal in particulier bezit en houden ook een aantal open tuindagen om deze mooie tuinen in stand te kunnen houden.

Bij ’t Annahofke worden we welkom geheten door

Koos Bastiaansen

Deze kan erg gezellig vertellen hoe dat alles is gekomen en wat een werk, en voorbereiding er nog steeds gedaan wordt.

Deze tuin is Koos zijn lust en leven, daardoor is hij ook altijd buiten te vinden (voordelen voor een relatie).

Het meeste werk wordt door Koos gedaan, heel vroeg in het voorjaar komt er iemand een aantal uurtjes helpen.

In 1964 is Koos begonnen op een klein stukje landbouwgrond van zijn vader 200 vierkante meter. Zo is er iedere keer in de loop der jaren van alles erbij gekomen tot wat we nu te zien krijgen, en zelf ontdekken.

Een abonnement voor een seizoen kost 10 euro,

Wat interessante gegevens:

Het tuinpark is 17.500 m2 groot, er staan :

1350 rododendrons en azalea’s,

10,000 narcissen,

500 tulpen,

500 hyacinten.

De eerste vijver 28m2 is door Koos zelf gegraven,

De tweede vijver 75m2 uitlaten graven,

De derde vijver 1000m2 door graafmachine gegraven.

Het zand hiervan is gebruikt voor borders, deze zijn geaccidenteerd aangelegd, (dit is met dieptes en hoogte verschillen.

De zigzagpaadjes 1200 mtr, zijn niet rolstoelvriendelijk door bruggetjes en trapjes.

In de vijvers bloeien honderden waterlelies en de groene kikkers en salamanders voelen zich daar helemaal thuis.

Wij zien ook een 4 mtr hoge waterval, dit water stroomt naar een rivier van 165 mtr lengte wat met watervalletjes door de tuin loopt.

Er staan door de hele tuin heel veel kunstwerken die te koop zijn, gemaakt door mensen uit Zimbabwe.

Sinds een paar jaren is er een heel gezellig prieeltje waar Loes ons van koffie en thee voorziet, Ludy is morgen jarig en voorziet ons van een lekkere traktatie. Dank je wel Ludy.

Het bezoekersaantal is mede door ons weer gestegen en zijn er nu meer dan 13.650.

Wij hebben allen genoten van deze mooie vier seizoenen parktuin met de mooie doorkijkjes etc. etc.

Hierna gaan we nog even wat drinken als afsluiting en na kletsen van vanmiddag, dankzij de weergoden was het een zeer geslaagde middag.

Een dank je wel voor de organisatie van ons allen,

Gr. Toos Hamels

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=lH4X-Ig72x0

Volgend verslag door: Henk Dute  ( bij afwezigheid: Ria Pulles)

===================================================================================

“Terugkijkertje”  dd 2 maart 2016-03-03

Terugkijkertje dd. 2 maart 2016  ( aanklikken om te downloaden)

Aanwezig: Vanavond waren er 20 leden , een aantal leden had zich afgemeld.

 Programma

De avond begon met het toekennen van de prijzen van het Vakantie film festival van de vorige keer.

Daarna volgde een lezing van Tonny Jacobs uit België

Vakantiefilm festival

Babs en Marion hebben de verschillende lijsten die waren ingediend nagelopen en de gegeven punten opgeteld. Het resultaat mag verrassend worden genoemd.

Omdat er maar weinig films waren ingediend had men besloten alleen een Eerste en een Tweede prijs toe te kennen.

Daarnaast zoals gebruikelijk de prijs voor de Origineelste film en natuurlijk de Wisselbeker

in totaal 4 bekers.

We werden verrast door de komst van ene Annemarie (ik dacht Ria Pulles) die nog geheel uitgedost teruggekeerd van de Oscaruitreiking in de Ver. Staten de zaal binnenkwam en de prijzen zou uitreiken.

Ik zei al de uitslag was verassend want alle vier de prijzen werden gewonnen door Hans van den Buijs met zijn 2 films n.l. Alhambra (1e) en Rail Away (2e en origineelste). Daardoor had hij ook de Wisselbeker

Hans had dus een drukke avond met het binnenhalen van zijn trofeeën en het kussen van Miss Annemarie. Hans ontving en onderging alles onder een daverend applaus!!!!
===========================================================

Tonny Jacobs

De meesten kennen onze Belgische gast van zijn lezing over het gebruik van licht/lampen bij de film.

Deze keer legde Tonny ons uit en liet hij zien waardoor een film interessant wordt en welke “filmwetten” cq afspraken er in de filmwereld gelden.

 1. Voorkom fouten tegen de continuïteitw.z. Twee op één volgende shots mogen geen tegenstrijdige informatie geven

Bijv. * Als een dame haar tas weg zet mag zij in het volgende shot die tas niet meer

bij zich hebben

* Als iemand een klap op zijn rechterwang krijgt mag hij niet in volgende shot

de pijn voelen aan zijn linker wang

* Als in het eerste shot van een wielerkoers de renners van links naar rechts

rijden moet dat in de volgende shots ook zo zijn.

Werk je met meerdere camera’s dan moet je daar duidelijke afspraken over

maken.

 1. Voorkom “Springers”

Een springer ontstaat als twee op elkaar volgende shots net niet hetzelfde zijn. In de montage kun je dit opvangen als je vooraf op de opname plek voldoende ander materiaal hebt gefilmd van hetzelfde onderwerp maar met een andere uitsnede.

Je kunt dan zo’n ander shot ertussen zetten waardoor de springer niet ontstaat

3   Afspraak over het filmen van het vertrek en de aankomst

Het weggaan van een persoon; voertuig etc. wordt altijd zo opgenomen dat deze van links naar rechts gaat,

De aankomst ervan wordt altijd van rechts naar links opgenomen.

Ezelsbruggetje: Weggaan/vertrek zie je het rechteroor

Aankomst zie je het            linkeroor

 1. Decoupage

Een zeer belangrijk onderdeel van het filmen. Daarmee bereik je een grotere betrokkenheid met jouw kijker.

Decouperen is een handeling in de montage opknippen in verschillende uitsneden en standpunten.

D.w.z. afwisselend Totalen; Half Totalen; Close-ups (CU) etc.

Je moet er niet voor kiezen om de handeling in 1 lang shot te monteren.

Dat betekent dat je daarvoor rekening moet houden met jouw opnamen ter plekke.

Maak van dezelfde handeling verschillende shots zodat je deze in de montage kunt inserten in de totale handeling.

Tonny Jacobs demonstreerde dit met een vertrekkende boot op de Schelde en met het rechtopzetten van een groot half wiel.

Hij heeft dat alles met één camera gefilmd.

Werk je met meerdere camera’s dan krijgt elke camera zijn opdracht en wijkt daar niet vanaf.

Als ik het goed heb begrepen zijn er bijv. 2 manieren om tot een decoupage te komen

 1. Film de hele handeling één keer in eenzelfde beelduitsnede. Dat wordt dan in montage de basis waarop de inserts worden gemaakt

Bekijk deze opname en bepaal dan welke delen uit dit totaal je wilt opnemen in een andere beelduitsnede en camera standpunt en maak met die instellingen weer de hele opname enz. enz.

In de montage komt dan het plak- en knipwerk; de decoupage

 1. Je hebt vooraf een script gemaakt en daarin uitgewerkt bepaald welke shots je wilt maken om tot een attractieve handeling te komen.

Je werkt met 2 camera’s

Ook nu maak je een opname in één beelduitsnede van de totale handeling

Echter daarna stel je de beide camera’s in met de beelduitsnede die je wilt en plaats de camera’s op de plek die je hebt bedacht.

Laat nu de hele handeling nogmaals spelen en opnemen.

In de montage volgt dan weer de decoupage.

 • Over de As      A                                                           B

In het voorbeeld is de as de lijn tussen de personen aan tafel. Deze mag door de

twee camera’s niet worden overschreden

Hetzelfde principe wordt toegepast bij het vastleggen en uitzenden van bijv.

voetbalwedstrijd.  Ook daarbij staan alle camera’s aan dezelfde kant van het veld.

Doe je dat niet en je zet bijv. camera A aan de andere kant van de tafel dan krijg

als effect dat beide personen dezelfde kant opkijken. Probeer dat maar eens uit.

De camera richtingen kruisen elkaar waardoor je een betere beelduitsnede kunt

maken van de personen.

Een objectief shot is een afstandelijk shot (meestal onze totalen) waarbij de kijker

buiten de actie staat.

Een subjectief shot is een indringend shot ( vanaf half totalen tot en met CU)

waarbij de kijker betrokken wordt bij de actie.

 1. Snijden in de beweging  

Ook dit is weer een vorm decoupage.

Tonny liet zien hoe dat ontstaat bij een jongen die uit een fles cola drinkt.

 1. Eerste opname een halftotaal van de jongen aan tafel met een fles cola. Hij brengt de fles naar zijn mond en drinkt eruit en zet de fles terug op tafel
 2. De tweede opname maar nu een medium close up van het gezicht van de jongen.

Opname hetzelfde, de jongen zit aan de tafel met een fles cola en brengt de fles cola naar zijn mond en drinkt eruit en zet de fles terug op tafel.

 1. In jouw montage programma breng je beide opname op de tijdlijn.

Je gaat nu zoeken naar een goed te markeren punt in de eerste opname in dit geval als de top van de fles de kin van de jongen raakt en markeer dat.

Je zoekt nu in de tweede opname datzelfde punt op. Zet de tweede opname onder de eerste en zorg dat die twee markeringspunten gelijk komen te liggen.

In deze tweede opname delete je alles wat links van dit markeringspunt zit.

Laat het shot van de tweede opname doorlopen tot het moment dat de bovenkant fles terug is bij de kin en markeer dit. Het stuk rechts ervan delete je.

Als je dit afspeelt heb je een vloeiende beweging met twee uitsneden.

Na deze uitleg liet Tonny ons een aantal films zien waarin de verschillende vormen van decoupage zijn toegepast.

Het bleek over duidelijk dat daardoor films een zeer indringends karakter krijgen en de kijker op het puntje van zijn stoel laten zitten.

Het verslag is best lang maar hopelijk kun je de aanwijzingen die Tonny ons heeft gegeven gebruiken, zodat ook onze films aan inhoud en vormgeving gaan winnen.

Gerard  Even

Het volgende verslag wordt verzorgd door: Toos Hamels

=======================================================

Clubavond 17 februari 2016

Vanavond hebben we een druk bezochte filmclub.

Niet verwonderlijk, iedereen is benieuwd naar de vakantiefilms.

Er zijn 10 films ingeleverd door 8 deelnemers.

 1. Plopsaland van Peter
 2. Mamaris van Ludy
 3. Kerstvakantie, mijn wandeling door Breda van Els
 4. Safari Botswana van Marion
 5. Railaway van Hans
 6. Op stap naar…… van Ton
 7. Ootmarsum van Kees v. S
 8. Kerstreis naar Seebachleifen van Cor
 9. Italië Siena van Marion
 10. Alhambra van Hans

Na iedere 2 films gingen we in groepjes uiteen om de films te beoordelen.

Gekeken werd o.a naar:        –

=  Klopt de titel met de getoonde film

 • Strekking van de film
 • Filmische vormgeving
 • Geluid
 • Montage
 • Originaliteit
 • Wat doet de film met je

Er zijn 3 prijzen te verdelen: 1ste prijs

2de prijs

Originaliteitprijs

Natuurlijk wint de 1ste prijswinnaar ook de wisselbeker.

Het was zo’n avondvullend programma dat er geen tijd over was om de punten uit te rekenen en de prijzen uit te reiken.

Het blijft dus spannend tot de volgende clubavond.

Volgend terugkijkertje: Gerard Even

Clubavond 3 februari 2016.

Er waren enkele mededelingen. Zo zijn de filmgroepjes allemaal begonnen met hun activiteiten en de vakantiefilms worden ingeleverd.

Het thema van de avond was: Ken je camera.

We zijn zo gewend om alles op de automaat te zetten. Dat is makkelijk. En vaak is er geen tijd om er tijdens het filmen aandacht aan te besteden aan de instellingen. Zeker bij reportages moet er soms snel worden gereageerd. Wel jammer, want onze camera’s geven ruime mogelijkheden om de instellingen aan de omstandigheden aan te passen.

De programmacommissie had al van tevoren een lijst rondgemaild van de onderwerpen waar we mee bezig kunnen gaan. Zo kon ieder zich al thuis op de avond voorbereiden. Dat betrof de scherpstelling, de witbalans, de sluitertijden en het gebruik van het diafragma. Op de avond zelf verdeelden we ons in groepen van 3 leden.

Het bleek dat we het niet gewend waren. We moesten soms echt zoeken naar de juiste knoppen. En het boekje erbij halen. Maar op den duur lukte dat wel. En let erop: als je klaar bent, moet je de instelling weer terugzetten voor de volgende opnamen.

Na de pauze werden een aantal resultaten vertoond. Zo zagen we scherpteverlegging van dichtbij naar veraf of terug. De kleurstelling middels het z.g. witten kwam aan bod. Met de korte sluitertijden zagen we waterdruppels, die met de lange sluitertijden van de automaat slecht een veeg zijn. Ook konden we de ventilator volgen en zelf zien terugdraaien.

Het was een leerzame avond. En nu deze oefeningen maar in de praktijk toepassen. Want anders zijn we het weer gauw vergeten.

Verslag: Jan Appels

Volgende keer: Marion van der Smissen

==================================================================================