Beste leden

Gezien de huidige situatie en berichtgeving heeft het bestuur in onderling overleg met Babs (programmacommissie)

besloten om alle activiteiten van en voor onze vereniging tot 31 december 2020 te stoppen.

Er zijn dus dit jaar geen clubavonden meer.

In deze covid 19 periode blijven de privé activiteiten natuurlijk altijd welkom.

Ton heeft de laptop van Paul bekeken en getest en deze kan gebruikt worden voor het doel waarvoor leden het gevraagd hadden. De lap top is beschikbaar voor iedereen die  voorbereidingen treft om in het nieuwe jaar iets te vertellen of kenbaar wil maken op gebied van film en of  montageprogramma’s DE lap top wordt onderdeel van het vcc materiaal maar blijft voorlopig eigendom van Paul.

Ton via deze minst sympathieke weg  bedankt voor je inzet.

Privé kunnen en mogen er nog filmpjes gemaakt worden. De opdracht van de programma commissie maak een film van een standbeeld monument of gedenkteken in uw omgeving staat nog steeds open. De filmpjes mogen ook nu weer via we tranfer of andere mogelijkheid verzonden worden naar Babs.

Plannen is vooruitkijken dus………..waarom niet weer opnieuw uw Nieuwjaars filmpje  2021 monteren???????????

Babs zal zeker in onderling overleg met de andere leden van de P.C. het programma 2021 gaan voorbereiden. Stil zitten en afwachten is geen optie voor VCC de Baronie

Onderling tel. contact is altijd welkom en gezellig in deze periode. schaam u niet anderen te bellen om Over montage filmen of programma’s te willen babbelen.

Als laatste nog even uw aandacht voor  – indien het nog niet gedaan is-  uw contributie.

Het bestuur alsmede de P.R. spreekt de wens uit dat wij echt als vanouds onze nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren en natuurlijk allemaal bijwonen.  2021 moet met de nieuwjaarsreceptie als start een succesvol en intensief filmjaar worden. Niet meer omkijken maar de lens alleen maar vooruit gericht.

U allen wordt daar tijdig over geïnformeerd.

Blijf allemaal gezond schenk aandacht aan jullie hobby en graag allemaal tot ziens.

Bestuur    Programmacommissie