Clubavond 29 MEI 2019

Bij hoge uitzondering stuur ik jullie het verslag van onze clubavond van 29 Mei per mail. Niet iedereen was aanwezig en ik had beloofd het eerste half jaar nog even de revue te laten passeren. Het verslag zal ook gewoon geplaatst gaan worden op onze website maar niet iedereen leest het.

Ik heb 6 Maart ALV nog even aangehaald. Er ontstond toen een wel erg vruchtbare discussie over de toekomst van VCC. Ik heb toen beloofd nog even te blijven zitten MITS iedereen dan eens een keer zijn steentje zou bijdragen. Ik had vanavond alle mensen willen bedanken die echt goede suggesties en of ideetjes op papier hebben gezet. Bij deze dank daarvoor. Ondertussen zijn er diverse dingen gebeurd. Ook zelfs kijken met leden naar ander locaties. Welnu we zitten goed.!! prijs, omgeving, daglicht, er was altijd wel iets. Het gesprek dat ik samen met Jan Appels ben aangegaan met Gilde de Baronie loopt nog en ik zal jullie hierover later informeren.

Belangrijk is te weten dat het Bestuur in de nieuw setting weer actief is: Els Paul en Peter hebben definitief uitgesproken dit verenigingsjaar zitting te nemen in het bestuur. Babs en Hans hebben te kennen gegeven aanspreekbaar te blijven indien nodig. Jan Appels blijft zich profileren bij NB80 en Nova. Als start hebben wij enkele suggesties en wensen kenbaar gemaakt bij de programma commissie

Daarvoor heb ik eerst nog gesprekken gehad met Cees van Straten en gevraagd of hij daadwerkelijk dit verenigingsjaar voorzitter van de P.C. wil zijn. en hoe deze dan samengesteld is. MITS jullie allemaal regelmatig suggesties en ideeën blijven aandragen zal de P.C. zich hiervoor inzetten:   Els   Ria   Ton Cees Aad hebben aangegeven hieraan te willen meewerken.

De info welke ik van diverse leden heb ontvangen over de toekomst van VCC heb ik overgedragen aan de P.C. welke hiermee aan de slag zal gaan. Tevens is de P.C al weer aan het werk gegaan en staat het nieuwe programma in de steigers 4 September – de eerste clubavond – zal Cees tekst en uitleg over het programma geven. Nu het bestuur weer actief is en de programma commissie goed bezet is gaan we met goede moed het tweede half jaar in wat in het teken zal moeten staan van FILMEN   hoe of wat of waar is aan de programma commissie. Ook de geste en info die wij aan de P.C. hebben gegeven zal bekeken worden.

Aan jullie nu de taak ook actief met FILMCLUB DE BARONIE bezig te zijn. Gebruik in jullie gesprekken maar gerust de naam FILMCLUB DE BARONIE zodra je dit aanklikt op het internet komen de mensen vanzelf bij VCC de Baronie om zich aan te melden (??). Blijf ook komen met suggesties of wensen maak kenbaar wat je zou willen. spreek hiervoor altijd Cees van Straten of mij aan.

De afspraak die nu gemaakt is tussen de P.C en het bestuur komt er pop neer dat alleen met een goede samenwerking TUSSEN BEIDEN wij  FILMCLUB DE BARONIE   VCC kunnen blijven laten voortbestaan. MITS JULLIE ook blijven meedenken.

Ik reken echt op jullie inzet omdat wij volgend jaar weer niet opnieuw voor eenzelfde dilemma komen staan