Verslag Clubavond 6 Juni 2018

Zoals beloofd geeft het bestuur een eindresultaat van de verwerking van het alom bekende nieuwe privacy reglement. Op de eerste plaats wordt Hans onze secretaris bedankt voor het vele werk dat er gedaan is om alles voor 25 Mei geregeld te hebben.

Vervolgens verklaart het bestuur aan alle verplichtingen te hebben t voldaan om onze vereniging aan alle richtlijnen te laten voldoen. Reglement staat op de website en door iedereen te lezen.

NB 80 heeft zijn getekende formulieren retour ontvangen en mag en kan gebruik maken intern van onze informatie

Nova heeft zijn getekende formulieren retour ontvangen en mag en kan ook gebruik maken van onze gegevens alleen intern.

Ook BIJNA alle leden hebben het ledenformulier ondertekend warmee ze aangeven akkoord te gaan met al het geen wat wij als bestuur voor de leden hebben verzorgd met betrekking tot de privacy wet.

Na een korte discussie over wat en hoe en wanneer alles dan wel en niet of misschien gedaan zou moeten worden zijn wij tot de conclusie gekomen dat het gewoon ondoenlijk is per geval te omschrijven wanneer en voor wie iets wel of niet akkoord is. Vandaar dat het bestuur van VCC de Baronie volstaat met een getekend document , -als jullie tenminste getekend hebben, -en gewoon weer kunnen genieten van al onze activiteiten.

Daarna hebben we gesproken over de voortgang van onze nieuw te maken clubfilm. Welnu: het scenario is geschreven gecontroleerd aangepast herlezen en inmiddels akkoord verklaard. Hieraan hebben diverse leden al hun medewerking verleend. Dank daarvoor

Vanavond de mededeling: we gaan een stap verder en: wie doet er N I E T mee???? De volgende stap werd omschreven als : wat er in de komende tijd allemaal gedaan moet worden en wie er dus zijn medewerking gaat verlenen.

Er is besloten dat Joop als regisseur een lijst zal opstellen van alle activiteiten en zaken welke geregeld dienen te worden. Iedereen krijgt daarover een mail en kan aankruisen waar hij geïnteresseerd voor is. MENSEN LEES DIE MAIL EN MELD AUB AAN JOOP WAAR JE INTERESSE LIGT!!!!!!!!!!!!!!!

20 Juni op de afsluitingsavond zal er nog een keer aandacht aan de film besteed worden zodat wij dan weten wat wij kunnen ondernemen. Geen angst, geen ja maar, geen kan ik dat wel??? GEZAMELIJK GAAN WIJ DIT PROJECT IN !!!!! INDIEN NODIG HELPEN WIJ ELKAAR Er wordt rekening met vakanties gehouden.

Ook werd er nog een beker uitgereikt aan de prijswinnaar van het clubfilmfestival. De eerste prijs was voor Aad. De tweede prijs voor Joop

Hierna werden nog enkele films uit de oude doos gedraaid en sloten wij de avond netjes af.

Peter van der Wulp

MADE

Verslag Clubavond 11 April 2018

Kees opent onze clubavond en informeert ons over de gezondheidstoestand van Gerard Even.

Hierna verwelkomen wij onze gast :
Bram Franssen van Creative 28
Zijn passie voor video start al op 16 jarige leeftijd. Hij komt dan al in Hilversum bij de grote namen van dat moment.

Via audiobvisuele en filmacademie is hij in dit beroep terecht gekomen.
Van zijn hand zijn o.a. Temtation island, Peking Expresse en Expeditie Robinson.

Sinds twe jaar doet hij puur eigen producties.
Wat doet hij dan?????

Livestreams, videomarketing, videocontant, en 360 gr. content.
OP het laatste gaan wij vanavond meer horen.

Wat is 360gr content. Video die gemakt is met een camera die in een keer alles rondom zich heen opneemt. Alleen te maken met een speciale HD camera . kosten ong. €. 500.–

Wat ook kan is 4K beelden of met twee van deze camera’s dan heb je 8K. De aanschaf van deze camera is ong. €. 1500.–

Het is zeer arbeidsintensief werk. Het vraagt ontzettend veel ruimte op je PC. 64 GB is ong. 20 min arbeid. en dan moet je opnieuw gaan schakelen .Deze materie is reeds toe te passen op youtube en facebook.

Kun je het ergens mee vergelijken???? Ja Virtual reality.
Alleen dit zijn vooraf gemaakte beelden waarin je je gaat begeven ( bijv. race auto). de 360gr content is levensecht. dus beelden die echt worden opgenomen.

Ook wij kunnen 360gr content filmen mits je maar voldoende camera,s hebt. De montage achteraf is bijna ondoenlijk.

Hierna hebben wij gekeken naar enkele voorbeelden en moet gezegd worden dat het toch nog wel een beginstadium is omdat de kwaliteit beter moet. Thuis kunnen wij het nog eens terugkijken via Youtube 360graden.
Een combinatie van montage van 360gr content met onze standaard hd camera is niet mogelijk.

Na de pauze heeft peter een eerste info gegeven over de komende privacy wetgeving die voor alle verenigingen zal gaan gelden op 25 Mei.2018. Om het bestuur handen en voeten te geven om alle formulieren op tijd ingevuld door te sturen en ook op de website van onze club te krijgen – wat verplicht is – Is bij hoofdelijke stemming vastgelegd dat een meerderheid van de leden akkoord is gegaan dat het bestuur verder kan handelen. De presentielijst welke de aanwezige leden hebben getekend dient als bewijsstuk en moet bewaard blijven in de administratie bij de secretaris. Op de clubavond van 6 Juni zal Peter indien nodig nog een keer een en ander vertellen wat voor de leden individueel belangrijk is om te doen en te weten. Het bestuur zal de nodige zorg betrachten om pricacybeleid, privacyreglement, en verwerkingsdocument tussen Nova-NB80- VCc in te vullen te tekenen en in bewaring te houden, zodat ook VCC de Baronie na 25 Mei gewoon kan en mag blijven filmen.

Verslag Clubavond 28 maart 2018

Ongeveer 15 leden bezochten de bijeenkomst die we moesten houden in een ander lokaal van de Blokkendoos, omdat de reguliere ruimte door de beheerder voor iets anders geclaimd was.

De gast van de avond, Tinus Siroen was tijdig aanwezig en zat met de tecnische mensen problemen op te lossen, de presentatie vanaf de mac werden maar half door de beamer doorgegeven.

Tijdens de inleiding werd even stilgestaan bij Gerard, die de afgelopen vrijdag met een hartstilstand neer het ziekenhuis was gebracht. Achteraf lijkt het gelukkig niet tegen te vallen.

Het verhaal van Tinus ging over legaal en illegaal geluid in de film. Goed om over na te denken en mogelijk had hij een aantal sites waar culbgenoten nog niet op gekomen waren Zijn bijdrage over “nepgeluiden”, het nasynchroniseren van filmgeluiden in de studio was zowel instructief als vermakelijk.

Volgend keer is er weer een externe inleider, Bram Fransen, die we in de Blokkendoos mogen ontvangen.

Kees vS

Verslag 27 Februari 2018

Op deze avond stond het programma uit het vertonen van vakantiefilms met de daarbij behorende prijsuitreiking. Ook partners waren welkom.

Deze avond waren zeventien clubleden aanwezig inclusief twee partners.

Wij waren blij verrast dat ook Aad weer aanwezig was en we hopen dat hij snel verder herstelt.

In totaal waren er zes vakantiefilms ingeleverd, te weten;

· Nieuwpoort-bad, het strand ; Joop
· Fairford; Paul
· Met onze sleurhut rondje Frankrijk; Hans
· Rodos; Ludy
· Sicilië; Paul
· West-Brabant vanaf het water; Peter

Na vertoning van elke film zijn de scoreformulier individueel ingevuld.

Na de pauze volgde de vertoning van de, in december gemaakte, animatiefilms. Terwijl de groepjes druk en creatief bezig waren met de opzet voor de animatiefilmpjes en het filmen ervan heeft Peter v.d.Wulp ondertussen deze activiteiten gefilmd. Deze film, een soort “making-off”, is ook vertoond. Was erg geslaagd en leuk.

Helaas hebben we, door een defect van de computer, maar twee animatiefilmpjes kunnen zien. De andere filmpjes krijgen we een andere keer te zien.

Lenny Pinxteren

Verslag Clubavond 21 Februari 2018

Zoals op de clubavond is verteld is de laatste clubavond NIET op 6 juni maar op 20 juni!!

Op 6 juni is het gewoon clubavond in ons eigen clubhuis De Dobbelsteen.
Schrijf dit maar alvast in je agenda.

De laatste bijeenkomst zal anders zijn dan in de voorgaande keren.
Nadere informatie komt t.z.t.

Uitslag van de vakantie films
Joop 78.5 punten
Peter 74.9 punten
Paul 70,6 punten
Hans 70,4 punten
Ludy 68,4 punten
Paul 66.1 punten

Verslag Clubavond 7 Februari 2018

Er worden 3 mottofilms vertoond, die mee gaan doen op het mottofestival in Tilburg.

Louis, Klarinet en Verloren zoon.

Ook wordt de trailer vertoond van het Kerstconcert in Princenhage (2017.) Die mag ingekort worden ,volgens de leden.

Na de filmvertoning is Gerard aan de beurt, over hoe om te gaan met camera, geluid/ belichting enz. bij een intervieuw.

Het document hierover, wordt door Hans doorgestuurd, zodat we allemaal aan de hand van deze informatie, een mooi intervieuw kunnen maken. Met 1 of 2 camera,s werken is een verschil !

Afgesproken is, dat over twee weken, ieder en mooi klein filmpje heeft, om te zien, hoe de theorie in de praktijk werkt…

(Zoek een clublid op en spreek een middagje af…)

Graag op stick aanleveren….

Els