Verslag Clubavond 3 april 2019

Milton heeft een leuke demo gegeven van zijn Drone. Bij het zien gaan er stemmen op om toch ook nog eens zoiets aan te schaffen. Ook de  films die hij heeft laten zien waren erg leuk.

De punten welke vernoemd zijn naar aanleiding van de A.L.V. bij NB 80 waar Jan en Peter geweest zijn en waar onze club belang bij kan hebben worden binnenkort vermeld onder het hoofdstuk nieuws op de website.

17  April zal Jan Appels de mensen ontvangen welke de vragen komen beantwoorden welke wij  al genoemd hebben over de film “de ondergrondse vergeet niet”” Jan zal deze avond verder begeleiden.

Ik kan nog melden dat er steeds meer mensen inderdaad een visie hebben geschreven over bestuur en voortgang van onze club.. Ga er vanuit dat er veel positieve dingen vernoemd zijn en dat wij op dit moment best positief bezig zijn.

Dat blijkt ook uit de uitleg welke Joop de rest van de avond gegeven heeft over Pitch. (verkopen)

Ja wij gaan een (nieuwe) speelfilm eigenlijk aan ons zelf verkopen. Joop heeft duidelijk uiteengezet over de totale opbouw van een speelfilm waar ALLE LEDEN bij betrokken zijn en blijven. OP een moment dat zij willen en kunnen.

Hij denkt hierbij aan: suggesties,  ideeën  inbreng verhaalstructuur enz enz  langzaam opbouwend naar productie.

Hij heeft alle leden om te beginnen  in groepjes van 5 gezet met de opdracht:  ga denken waar een film over kan gaan. Doe dat binnen 30 minuten zet het op papier  en een van jullie komt hier naar voren om het idee van zijn groepje te omschrijven niks meer niks minder. Nadien kiezen wij  SAMEN ui alle ideeën het beste waarna Joop ons in een later stadium gaat vertellen wat de volgende stap zal zijn.

JA INDERDAAD alle leden waren reuze enthousiast en vinden het een uitdaging en willen dit dus nu voortzetten. Het beste idee kwam van de groep Gerard met als onderwerp bejaarden  (en alles wat erbij kan gebeuren)

Let wel dit wordt heel iets anders dan de speelfilm die nu langzaam op zijn einde gaat komen en waar ook externe mensen aan hebben meegewerkt.

NEE dit nieuwe idee is alleen bestemd voor ALLE leden. De start was bijzonder leuk en gezellig. Laten wij er dan ook mee doorgaan en onderdeel laten zijn van de komende programmacommissie items

Aad heeft zich netjes afgemeld ivm rugklachten waardoor hij niet actief  aanwezig kan zijn. LET  WEL: ZIJN PLAN VAN AANPAK VOOR DE PROGRAMMACOMMISSIE MIDDELS GELE BRIEFJES WORDT ALLEEN VERPLAATST NAAR 17 APRIL.  Dus van u wordt een activiteit idee of plan  voor onze vereniging verwacht welke u op een geel briefje mag schrijven die de P.C gaat uitwerken.   NIET VERGETEN WANT DIT IS  DE LEVENSADER VOOR ONZE CLUB OP DIT MOMENT                    

volgende clubavond 17 april

Verslag Clubavond 6 Juni 2018

Zoals beloofd geeft het bestuur een eindresultaat van de verwerking van het alom bekende nieuwe privacy reglement. Op de eerste plaats wordt Hans onze secretaris bedankt voor het vele werk dat er gedaan is om alles voor 25 Mei geregeld te hebben.

Vervolgens verklaart het bestuur aan alle verplichtingen te hebben t voldaan om onze vereniging aan alle richtlijnen te laten voldoen. Reglement staat op de website en door iedereen te lezen.

NB 80 heeft zijn getekende formulieren retour ontvangen en mag en kan gebruik maken intern van onze informatie

Nova heeft zijn getekende formulieren retour ontvangen en mag en kan ook gebruik maken van onze gegevens alleen intern.

Ook BIJNA alle leden hebben het ledenformulier ondertekend warmee ze aangeven akkoord te gaan met al het geen wat wij als bestuur voor de leden hebben verzorgd met betrekking tot de privacy wet.

Na een korte discussie over wat en hoe en wanneer alles dan wel en niet of misschien gedaan zou moeten worden zijn wij tot de conclusie gekomen dat het gewoon ondoenlijk is per geval te omschrijven wanneer en voor wie iets wel of niet akkoord is. Vandaar dat het bestuur van VCC de Baronie volstaat met een getekend document , -als jullie tenminste getekend hebben, -en gewoon weer kunnen genieten van al onze activiteiten.

Daarna hebben we gesproken over de voortgang van onze nieuw te maken clubfilm. Welnu: het scenario is geschreven gecontroleerd aangepast herlezen en inmiddels akkoord verklaard. Hieraan hebben diverse leden al hun medewerking verleend. Dank daarvoor

Vanavond de mededeling: we gaan een stap verder en: wie doet er N I E T mee???? De volgende stap werd omschreven als : wat er in de komende tijd allemaal gedaan moet worden en wie er dus zijn medewerking gaat verlenen.

Er is besloten dat Joop als regisseur een lijst zal opstellen van alle activiteiten en zaken welke geregeld dienen te worden. Iedereen krijgt daarover een mail en kan aankruisen waar hij geïnteresseerd voor is. MENSEN LEES DIE MAIL EN MELD AUB AAN JOOP WAAR JE INTERESSE LIGT!!!!!!!!!!!!!!!

20 Juni op de afsluitingsavond zal er nog een keer aandacht aan de film besteed worden zodat wij dan weten wat wij kunnen ondernemen. Geen angst, geen ja maar, geen kan ik dat wel??? GEZAMELIJK GAAN WIJ DIT PROJECT IN !!!!! INDIEN NODIG HELPEN WIJ ELKAAR Er wordt rekening met vakanties gehouden.

Ook werd er nog een beker uitgereikt aan de prijswinnaar van het clubfilmfestival. De eerste prijs was voor Aad. De tweede prijs voor Joop

Hierna werden nog enkele films uit de oude doos gedraaid en sloten wij de avond netjes af.

Peter van der Wulp

MADE

Verslag Clubavond 11 April 2018

Kees opent onze clubavond en informeert ons over de gezondheidstoestand van Gerard Even.

Hierna verwelkomen wij onze gast :
Bram Franssen van Creative 28
Zijn passie voor video start al op 16 jarige leeftijd. Hij komt dan al in Hilversum bij de grote namen van dat moment.

Via audiobvisuele en filmacademie is hij in dit beroep terecht gekomen.
Van zijn hand zijn o.a. Temtation island, Peking Expresse en Expeditie Robinson.

Sinds twe jaar doet hij puur eigen producties.
Wat doet hij dan?????

Livestreams, videomarketing, videocontant, en 360 gr. content.
OP het laatste gaan wij vanavond meer horen.

Wat is 360gr content. Video die gemakt is met een camera die in een keer alles rondom zich heen opneemt. Alleen te maken met een speciale HD camera . kosten ong. €. 500.–

Wat ook kan is 4K beelden of met twee van deze camera’s dan heb je 8K. De aanschaf van deze camera is ong. €. 1500.–

Het is zeer arbeidsintensief werk. Het vraagt ontzettend veel ruimte op je PC. 64 GB is ong. 20 min arbeid. en dan moet je opnieuw gaan schakelen .Deze materie is reeds toe te passen op youtube en facebook.

Kun je het ergens mee vergelijken???? Ja Virtual reality.
Alleen dit zijn vooraf gemaakte beelden waarin je je gaat begeven ( bijv. race auto). de 360gr content is levensecht. dus beelden die echt worden opgenomen.

Ook wij kunnen 360gr content filmen mits je maar voldoende camera,s hebt. De montage achteraf is bijna ondoenlijk.

Hierna hebben wij gekeken naar enkele voorbeelden en moet gezegd worden dat het toch nog wel een beginstadium is omdat de kwaliteit beter moet. Thuis kunnen wij het nog eens terugkijken via Youtube 360graden.
Een combinatie van montage van 360gr content met onze standaard hd camera is niet mogelijk.

Na de pauze heeft peter een eerste info gegeven over de komende privacy wetgeving die voor alle verenigingen zal gaan gelden op 25 Mei.2018. Om het bestuur handen en voeten te geven om alle formulieren op tijd ingevuld door te sturen en ook op de website van onze club te krijgen – wat verplicht is – Is bij hoofdelijke stemming vastgelegd dat een meerderheid van de leden akkoord is gegaan dat het bestuur verder kan handelen. De presentielijst welke de aanwezige leden hebben getekend dient als bewijsstuk en moet bewaard blijven in de administratie bij de secretaris. Op de clubavond van 6 Juni zal Peter indien nodig nog een keer een en ander vertellen wat voor de leden individueel belangrijk is om te doen en te weten. Het bestuur zal de nodige zorg betrachten om pricacybeleid, privacyreglement, en verwerkingsdocument tussen Nova-NB80- VCc in te vullen te tekenen en in bewaring te houden, zodat ook VCC de Baronie na 25 Mei gewoon kan en mag blijven filmen.

Verslag Clubavond 28 maart 2018

Ongeveer 15 leden bezochten de bijeenkomst die we moesten houden in een ander lokaal van de Blokkendoos, omdat de reguliere ruimte door de beheerder voor iets anders geclaimd was.

De gast van de avond, Tinus Siroen was tijdig aanwezig en zat met de tecnische mensen problemen op te lossen, de presentatie vanaf de mac werden maar half door de beamer doorgegeven.

Tijdens de inleiding werd even stilgestaan bij Gerard, die de afgelopen vrijdag met een hartstilstand neer het ziekenhuis was gebracht. Achteraf lijkt het gelukkig niet tegen te vallen.

Het verhaal van Tinus ging over legaal en illegaal geluid in de film. Goed om over na te denken en mogelijk had hij een aantal sites waar culbgenoten nog niet op gekomen waren Zijn bijdrage over “nepgeluiden”, het nasynchroniseren van filmgeluiden in de studio was zowel instructief als vermakelijk.

Volgend keer is er weer een externe inleider, Bram Fransen, die we in de Blokkendoos mogen ontvangen.

Kees vS

Verslag 27 Februari 2018

Op deze avond stond het programma uit het vertonen van vakantiefilms met de daarbij behorende prijsuitreiking. Ook partners waren welkom.

Deze avond waren zeventien clubleden aanwezig inclusief twee partners.

Wij waren blij verrast dat ook Aad weer aanwezig was en we hopen dat hij snel verder herstelt.

In totaal waren er zes vakantiefilms ingeleverd, te weten;

· Nieuwpoort-bad, het strand ; Joop
· Fairford; Paul
· Met onze sleurhut rondje Frankrijk; Hans
· Rodos; Ludy
· Sicilië; Paul
· West-Brabant vanaf het water; Peter

Na vertoning van elke film zijn de scoreformulier individueel ingevuld.

Na de pauze volgde de vertoning van de, in december gemaakte, animatiefilms. Terwijl de groepjes druk en creatief bezig waren met de opzet voor de animatiefilmpjes en het filmen ervan heeft Peter v.d.Wulp ondertussen deze activiteiten gefilmd. Deze film, een soort “making-off”, is ook vertoond. Was erg geslaagd en leuk.

Helaas hebben we, door een defect van de computer, maar twee animatiefilmpjes kunnen zien. De andere filmpjes krijgen we een andere keer te zien.

Lenny Pinxteren

Verslag Clubavond 21 Februari 2018

Zoals op de clubavond is verteld is de laatste clubavond NIET op 6 juni maar op 20 juni!!

Op 6 juni is het gewoon clubavond in ons eigen clubhuis De Dobbelsteen.
Schrijf dit maar alvast in je agenda.

De laatste bijeenkomst zal anders zijn dan in de voorgaande keren.
Nadere informatie komt t.z.t.

Uitslag van de vakantie films
Joop 78.5 punten
Peter 74.9 punten
Paul 70,6 punten
Hans 70,4 punten
Ludy 68,4 punten
Paul 66.1 punten