Verslag Clubavond 7 Okt. 2020

Uitslag Clubfilmfestival 2020

                                                        Aad met Jordanië               80 punten                                                           

 Aad met Noorwegen         80 punten

Peter   met Sanipass         75 punten

Babs   met Glas                 74 punten

Aad met Nonke                  73 punten

Peter met Swaziland          68 punten

Hand met Vietnam              67 punten

Els met Markdal                   67 punten

Hans met Ierland                 66 punten

Hans met Napoleon             66 punten

De bekers zijn gegaan naar Aad voor beide films en Peter voor de film Sanipa

 

 

Verslag Clubavond 5 Feb. 2020

Verslag Clubavond  5 Feb. 2020

Door een technisch probleem  met de media player kon de avond wat betreft vertonen van films even niet op tijd starten.

Complimenten aan Hans die zo vriendelijk was op en neer naar huis te rijden om de lap top op te halen. Hans dank je wel.

De voorzitter heeft iedereen bijgepraat dat het bestuur met Kees Verstraten in overleg is gegaan en tot een positieve oplossing is gekomen voor alle partijen. Daaruit is naar voren gekomen dat Babs voorlopig de  P.C, zal aansturen met medewerking van Ria  Els Ton en op de achtergrond Aad.

De voorzitter geeft aan dat met medewerking van allen wij weer worden voorgedragen om B.M.K. jubileum concert te mogen filmen in Oktober 2020.

Er is volledige info verstrekt over de plannen van verdere samenwerking met Gilde de Baronie. Er mag weer verder gepraat worden en zelfs onze fotograven binnen onze vereniging waren positief.

In de tussenliggende tijd zijn de div. groepjes weer bij elkaar gaan zitten om de komende groepsfilms verder te bespreken.  Afgesproken is dat de programma commissie regelmatig tijd zal inruimen om weer even bij elkaar te gaan zitten voor verder overleg.

De techn.  problemen zijn opgelost en wij gaan kijken naar enkele animatiefilmpjes  van Ton  Babs  en Els die een bijzonder leuk  resultaat lieten zien.

Het hoofdstuk gedichten gaf aan dat het voorlezen van een gedicht rustig aan Maja kan worden overgelaten.  Zichtbaar werd wel dat wij weer  gezamenlijk kunnen leren hoe een green screen goed toegepast moet kunnen worden. Niet erg  het begin is gemaakt.

De film van Kees en Joop worden verschoven naar de volgende clubavond waar films van Nova getoond gaan worden. Indien een tijds probleem is gaan de CLUB FILMS voor de nova films.

Ton was weer actief geweest om in ieder geval een usb stick te maken met oude doos films die wij kunnen gaan gebruiken als er een leegte zou vallen in een van de komende clubavonden. Babs heeft deze usb in ontvangst genomen.

Breda

7 Februari 2020

peter

 

 

Verslag Clubavond 8 Jan. 2020

De avond begon informeel met een uitwisseling van de beste wensen.

Na de formele opening nam Peter het woord. Enkele punten uit zijn verhaal:

Milton heeft de club verlaten;

Janus geeft aan dat hij door omstandigheden mogelijk op termijn ook de club moet verlaten hetgeen nog niet vaststaat. Karel geeft aan met hetzelfde idee te spelen.

De clubfilm, Dienstverlening, wordt afgevaardigd naar de BFM

Door Joop het woord te geven komt de nieuwe clubfilm, in het kader van een clubactiviteit, even bovendrijven. Enkele punten: Tot nu toe zijn er 7 of 8 reacties op de oproep voor ideeën. Als we voor 22 januari reageren en er voldoende belangstelling bestaat kunnen we bekijken of het zin heeft om door te gaan. Geef in ieder geval aan of je wel of niet deel wilt nemen aan het project.

Kees brengt het volgende onder de aandacht:

Iedere bijeenkomst in het biedt ruimte aan leden om producten of halffabricaten te tonen en advies te vragen van leden.

Uit de hoge hoed worden , op 22 januari,  4 groepjes getrokken die het komende halfjaar samen aan één of meer projecten gaan werken. Tijdens de bijeenkomst is er een brainstorm binnen iedere groep voor minimaal één project dat de groep aan gaat pakken. Te denken valt aan een filmportret, een één minuut film, een reportage.

Ook worden op die datum de ruwe resultaten van de mottofilm getoond en becommentarieerd.

Op 22 april het project Buiten Filmen. Het idee was om een boottocht door de singels van Breda te maken, of dat realiseerbaar is moet nog bekeken worden.

Betreffende het Clubfilm festival op 6 mei: Alle “nieuwe” productie van dit jaar kan meedoen. Zowel films voor b.v. het mottofestival, vakantiefilms, etc.

3 Juni: Het filmen op locatie,  Waar moet nog onderzocht worden, suggesties van clubleden zijn altijd welkom

Aad breekt op het einde even in met de mededeling dat hij de Magix cursusleden zelf zal benaderen voor de volgende woensdag.

Peter wil dat iedereen laat weten of hij/zij met of zonder partner aan het clubuitje wil deelnemen en wil dat voor de volgende bestuursvergadering van iedereen horen

Gerard, Peter en Kees vS hebben samen de volgende episode van de logeerhond opgenomen. Het beestje wordt zorgvuldig over gedragen aan Peter en Ria

De afgespeelde filmpjes met nieuwjaarswensen sloten dit deel af, de rest van de avond verliep informeel.

K. v Straten

 

Verslag clubavond 16 okt.2019

Clubavond 16 okt.2019

Clubavond ‘Deze avond staat in t teken van GREEN SCREEN
Eerst mededelingen.

Podiumfestival 30 oktober: Half zeven bij de Scharen 16 films van  8 clubs
Jan Appels is coördinator

Filmavond in Etten Leur: 21 oktober , films van Rene Roeken.

Oude films kijken in de Dobbelsteen: zaterdag 19 oktober

Filmmateriaal van Jan Bakker, Aad  Aanstoot gaat erheen met??

We gaan werken met Green screen, Belichting wordt ingesteld, (met de kennis  van de info van Ruben) en Marja bijt de spits af…Ook Els heeft een gedicht.

Resultaat moet afgewacht worden…

Na de pauze geeft Joop nog info over de website.. IEDEREEN WORDT AANGESPOORD ELKE WEEK TE KIJKEN,  geeft aan de bouwers ook meer voldoening! Er zit ook een kostenplaatje aan!!

We eindigen met een fijne film met humor gemaakt, door Tony Jacobs DORINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag clubavond 18 Sept. 2019

Het was een volle bak: 19 aanwezigen; Ria is met vakantie en Toos verzorgde de drankjes weer. Er volgde enkele mededelingen. Voor het Podium Festival hebben we 3 films ingeleverd: van Kees, Els en Marja/Babs/Els. Ook werd het Mottofestival voor 2020 genoemd met het motto: HOBBY. Zijn er al groepen bezig?

De Feuillefilm: De kop is er af. Aad en Joop hebben het eerste gedeelte aan ons gepresenteerd. De titel is “Dagboek van een hond”. En het hondje is in de film zichtbaar op zoek naar een nieuw logo voor onze club. Het volgende tweetal neemt het verhaal nu over.

Dan was het de beurt aan onze gastspreker Ruben van Straten. Hij is fotograaf en toonde ons de diverse mogelijkheden voor de belichting bij portretfotografie. Zo liet hij zien wat de effecten zijn van de belichting hierbij en lichtte dit in zijn verhaal toe. Zijn uitleg wordt nog apart op onze website gezet. Daarna las Kees een gedicht voor, waarbij we met 3 camera’s in verschillende standpunten opnamen hiervan maakten. Dit ter voorbereiding van 16 oktober.

Na de pauze zagen we de film “Aangespannen” van Joop Mohr. Het betreft opnamen van paardenmenwedstrijden die in Gilze deze zomer plaatsvonden. We zagen de uitgebreide voorbereiding. Maar zeker spannend waren de beelden van het rijden, waarbij paarden en wagens allerlei lastige parkoersen moesten afleggen. Mooi in beeld gebracht. Het is een heel werk om een dergelijke film in je eentje te maken. Je weet niet altijd wat er komt. En je moet steeds maar overal paraat staan. En tijd om rustig een statief neer te zetten is er niet dus alles is uit de hand gefilmd. Een knap stuk werk.

Tot slot zagen we nog enkele films van Marja “uit de oude doos”. Het betrof de film “Optimist”, waarin Jan Bakker in een korte film met grap de hoofdrol speelde. De film “Mama’s hulp”, waarbij de kleinzoon mama’s pc in de afwas deed, bereikte een jaar of 10 geleden in het één-minuutfestival de gedeelte 3e en 4e plaats. Tot slot zagen we een vakantiefilm over de stad Lissabon.

En nu op naar de jubileumbijeenkomst op 2 oktober in Made!!