Jaarvergadering VCC de Baronie   2020     23 september

14 leden aanwezig Wegens corona niet allemaal.

Peter gaat even op wel en wee in.

Vertelt over contact Breda NU en Gilde de Baronie start langzaam weer op.

Geen ingekomen stukken.

Pr.Com.  geen bijzonderheden

Jaarverslag NB 80 Novafestival zal waarschijnlijk verschoven worden.  -Motto en Podiumfestival in Etten-Leur gaat wel door dit jaar.

We blijven contact houden met NB 80.

Magix jaarverslag. Aad heeft contact met Frits Segers. De cursus is weer sinds kort gestart…

Techniek.  Monitor Magix  is beschikbaar.. Afgeschreven. Niemand is geïnteresseerd. Joop en Peter zoeken samen naar een oplossing.Archief staat bij Hans, we werken met USB-sticks. Alles gaat naar Harde schijf, wordt door Hans verzorgd.

Kees een Paul zorgen voor de Mediaplayer

Materiaal in bezit van Club: dasspeld is momenteel bij Joop. Na gebruik gaat hij naar Paul, zo ook de andere materialen: microfoon en hengel (nu bij Hans graag) ook naar Paul.

FINANANCIEEL-verslag:

Begroting is bijgesteld door Jan in september 2020 (vanwege coronatijd) en zal in aangepaste vorm doorgestuurd worden naar de leden.

Contributie is een discussiepunt…Na overleg en stemming komen we unaniem op bedrag van 70 euro voor t jaar 2020.

Kascommissie geeft hun bevindingen over de financiën en Goedkeuring

Dank aan Ton en Ludy.  Volgende keer Ton en Aad en Lenny als reserve.

Bestuur ziet dit jaar af van een jaarlijkse vergoeding.

RONDVRAAG.

Aad : ev. apparaat voor digitalisering aanschaffen om diensten te kunnen  uitvoeren aan derden, tegen betaling?  Lijkt meer problemen te kunnen geven, dan het op eerste gezicht lijkt…(hij trekt dit idee in,na overleg.)

Joop: Is het niet mogelijk een drone te kopen. Verhoogt kwaliteit van de film.

(Kees en Joop zullen dit uitzoeken, voorlopig krijgen ze een fiat daarvoor)

Ad.: vraagt over contact met Eppenhuis.. Niets opgeleverd…

Babs…moet er een Laptop komen? Na discussie…: niet zo handig als t lijkt,

(Paul brengt de zijne mee, er wordt dan gekeken of hij geschikt is voor de Cub..).

Janus vraagt om hulp bij t zoeken naar de website, Peter zal helpen.

Peter vraagt om nieuwe filmpjes op de site. Zal Joop voor zorgen.

Peter wil nog eventueel logo moderniseren. Wordt nog verder overlegd.

N. B.: GRAAG  CONTIBUTIE  BETALEN voor het afgelopen jaar 2020

70 euro op    NL30 INGB 0000 050599 t.n. van VCC de Baronie (Els)