Clubavond 3 april 2019

 Om clubactiviteiten te ontplooien is het voorstel gedaan om met alle leden gezamenlijk alle aspecten van het film maken actief te doorlopen. Kort gezegd, het maken van een verhaal-idee tot en met de verfilming van het verhaal. Het ligt in de bedoeling dit stap voor stap te doen met medeweten en zeggenschap van alle leden. Verslag van de stand van zaken zal dan op clubavonden gepland worden.In hoeverre we dit kunnen realiseren is afhankelijk van uw medewerking. Alles moet worden gedaan door de clubleden. Dwz, het uitwerken van het verhaal, het maken van een scenario of draaiboek, het regisseren, het acteren, het filmen en de montage alsmede het geluid, het zoeken van de locatie het plannen en het maken van afspraken. Het belangrijkste hierbij blijft dat we dit alles doen in gezamenlijk overleg. De opzet is ook de nodige activiteiten te laten uitvoeren door leden die wat minder ervaring hebben maar die wel advies kunnen vragen of worden geadviseerd door de meer ervaren leden. Al met al een avontuur wat in veel gevallen zal lijden tot hilariteit en plezier in clubverband. We doen ons best maar het eindresultaat is iets minder belangrijk dan het samen maken van een film.

Op de avond waren 15 leden aanwezig. De leden die niet aanwezig waren of konden zijn worden door mij op de hoogte gehouden via mail. Mogelijk kan dit in een wat later stadium ook via de club-site gaan.Er werden 3 groepen gevormd met de opdracht een verhaal-idee te maken waarbij zoveel mogelijk clubleden betrokken kunnen zijn, en dit idee aan de aanwezigen te presenteren. De ideeën hadden als titel: Meerseldreef, Bejaardenhuis en Overspel. Vervolgens werd er door individuele stemming gekozen voor een idee. Dat werd met 10 stemmen het Bejaardenhuis tegen 5 stemmen voor Overspel. In het bejaardenhuis speelt zich van alles af onder de inwonenden. Op een volgende clubavond en wanneer daartoe de gelegenheid is zal gezamenlijk worden besproken hoe we verder gaan. Ik hoop dat u de moeite wilt nemen deel te nemen aan dit initiatief. Voor vragen en opmerkingen kunt u mij altijd bereiken.

Met vriendelijke groet.

Joop Mohr

 

samenstelling van onze groep: Babs; Ria; Milton; Hans en Gerard.

Locatie: een bejaardenhuis.

Verhaal:

Groep bejaarden komt regelmatig samen in de recreatieruimte. De gesprekken gaan over alledaagse dingen. Echter er ontstaan ongemerkt relaties die men geheim wil houden. Dat lukt natuurlijk niet en er ontstaan “conflictjes” door jaloezie.Het weerhoudt de geliefden niet om zo onopvallend mogelijk elkaar te ontmoeten. Dat leidt dan weer tot allerlei acties om dat te dwarsbomen.Uiteindelijk wordt de oplossing gevonden door het allemaal te legaliseren door er openlijk over te praten. Natuurlijk geeft dat voor sommigen een onprettig gevoel maar voor de geliefden komt er meer rust.( Natuurlijk moeten nog veel zaken gedetailleerd worden. Onze groep denkt dat ook elementen van de 2 andere groepen op een of andere manier in dit verhaal een plaats kunnen vinden.