Verslag 27 Februari 2018

Op deze avond stond het programma uit het vertonen van vakantiefilms met de daarbij behorende prijsuitreiking. Ook partners waren welkom.

Deze avond waren zeventien clubleden aanwezig inclusief twee partners.

Wij waren blij verrast dat ook Aad weer aanwezig was en we hopen dat hij snel verder herstelt.

In totaal waren er zes vakantiefilms ingeleverd, te weten;

· Nieuwpoort-bad, het strand ; Joop
· Fairford; Paul
· Met onze sleurhut rondje Frankrijk; Hans
· Rodos; Ludy
· Sicilië; Paul
· West-Brabant vanaf het water; Peter

Na vertoning van elke film zijn de scoreformulier individueel ingevuld.

Na de pauze volgde de vertoning van de, in december gemaakte, animatiefilms. Terwijl de groepjes druk en creatief bezig waren met de opzet voor de animatiefilmpjes en het filmen ervan heeft Peter v.d.Wulp ondertussen deze activiteiten gefilmd. Deze film, een soort “making-off”, is ook vertoond. Was erg geslaagd en leuk.

Helaas hebben we, door een defect van de computer, maar twee animatiefilmpjes kunnen zien. De andere filmpjes krijgen we een andere keer te zien.

Lenny Pinxteren

Verslag Clubavond 21 Februari 2018

Zoals op de clubavond is verteld is de laatste clubavond NIET op 6 juni maar op 20 juni!!

Op 6 juni is het gewoon clubavond in ons eigen clubhuis De Dobbelsteen.
Schrijf dit maar alvast in je agenda.

De laatste bijeenkomst zal anders zijn dan in de voorgaande keren.
Nadere informatie komt t.z.t.

Uitslag van de vakantie films
Joop 78.5 punten
Peter 74.9 punten
Paul 70,6 punten
Hans 70,4 punten
Ludy 68,4 punten
Paul 66.1 punten

Verslag Clubavond 7 Februari 2018

Er worden 3 mottofilms vertoond, die mee gaan doen op het mottofestival in Tilburg.

Louis, Klarinet en Verloren zoon.

Ook wordt de trailer vertoond van het Kerstconcert in Princenhage (2017.) Die mag ingekort worden ,volgens de leden.

Na de filmvertoning is Gerard aan de beurt, over hoe om te gaan met camera, geluid/ belichting enz. bij een intervieuw.

Het document hierover, wordt door Hans doorgestuurd, zodat we allemaal aan de hand van deze informatie, een mooi intervieuw kunnen maken. Met 1 of 2 camera,s werken is een verschil !

Afgesproken is, dat over twee weken, ieder en mooi klein filmpje heeft, om te zien, hoe de theorie in de praktijk werkt…

(Zoek een clublid op en spreek een middagje af…)

Graag op stick aanleveren….

Els