Berichten

Welkom bij Video Camera Club “De Baronie”,Breda

Doel van deze site:
Deze site is opgezet om u kennis te laten maken met onze Video Camera Club De Baronie en de communicatie tussen de leden te optimaliseren..

Opgericht 10 februari 1995

Doelstellingen:
–de leden in staat te stellen betere films te maken
–uitdragen van eigen kennis en vaardigheid binnen en buiten de vereniging
–het sociaal contact in het kader van onze hobby

Hoe denken we dit te bereiken?

1. Betere films maken
–het geven van scholing aan de leden aangepast aan het niveau van de deelnemer middels

–het begeleiden van nieuwe leden
–het uitnodigen van sprekers om zodoende de kennis te verbreden
–het oefenen in clubverband van het geleerde
–het delen en overbrengen van onderlinge kennis tussen de leden
–het werken in groepsverband waardoor men elkaar kan helpen en stimuleren
–analyse van eigen en andere films en werken met de aangegeven opmerkingen
–contacten met andere clubs

2. Uitdragen van eigen kennis en vaardigheid
–films produceren in opdracht van derden
–deelnemen aan festivals
–overige producties maken al dan niet op eigen initiatief met als doel de presentatie van de vereniging naar buiten

3. Sociaal contact in het kader van onze hobby:
–contacten aan de praattafel
–sociale bijeenkomsten zoals de slotavond,de Nieuwjaarsbijeenkomst
–website
–algemene informatie over het maken van video’s en alles wat er mee samenhangt.